Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Utsatt frist for investeringer

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.11.2018 09:17:28
Ku ved børste i løsdriftsfjøs

​Bønder kan få utsatt frist for å ferdigstille investeringsprosjekter som følge av sommerens tørke og avlingssvikt.

​Bønder som ble rammet av tørke og avlingssvikt i sommer, kan få utsatt frist for å gjennomføre investeringer.

​Det går fram av sluttprotokollen fra forhandlingsmøtet mellom staten, Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag.

SMIL-midler

De som er i denne situasjonen og har fått SMIL-midler, sender søknad om utsatt frist til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.

Innovasjon Norge

De som har fått støtte til prosjekter fra ordninger som Innovasjon Norge forvalter, sender søknaden dit; Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo .

- Fondsmidlene over LUF (og RUF) kan gis lenger frist enn det Innovasjon Norge praktiserer for alle ordninger med maksimalt år for tilsagn + tre år. I tilfelle med tørkeramma bønder gjelder det særlig virkemiddelkodene BU-IVT 021 og BU-GEN-TR 008 , men i prinsippet gjelder dette alle virkemidler med BU-XXX, MAT-YYY, LUF-BIO 050 og VSP REIN 860. Det er formelt sett ingen grense for lengden på utsettelse, men det skal gode grunner til å utsette med mer enn ett år, skriver konsulent Gretha K. K. Larsson.

Andre tiltak

Andre tiltak som er omtalt i sluttprotokollen, er ekstrautbetaling av husdyrtilskudd og arealtilskudd til grønnsaker, økt erstatningssats for grovfôr, økt maksimal utbetaling i avlingsskadeordningen og endringer i jordbruksavtalen med hensyn til økologiske grønngjødslingsarealer, regionale miljøprogram og arealtilskudd korn.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.05.2019 00:51:29