Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Tilskudd fra landbruksfondet

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 18.09.2013 21:11:37
Kyr på beite

​Kyr på beite.

Foto: Monica Kilde, Trysil kommune

​Skal du søke om tilskudd fra kommunens landbruksfond, må du huske gjøre det før tiltaket igangsettes.

Kommunestyret vedtok å opprette et landbruksfond på to millioner kroner i 2013. Siden har de bevilget fem millioner til; tre i 2014 og to i 2018. Pengene skal brukes til tradisjonelt jordbruk.

Formål

Fondet kan brukes som tilskudd til:
  • nybygging og renovering av eldre landbruksbygg slik at de fyller krava til husdyrrom etter gjeldende lover og forskrifter
  • grøfting av jordbruksareal (der fins det også en statlig ordning du kan søke på - se artikkel til høyre)
  • nydyrking
  • driftsbygninger for videreforedling av gårdens produkter
  • prosjektarbeid knyttet til satsing på lokalmat fra landbruksnæringa i Trysil kommune
  • silo, høytørke og platting for fôring ute

Aktuelle søkere

Tilskudd til nydyrking og grøfting kan gis til eier av jordbruksareal eller foretak som leier jordbruksareal. Tiltak på leid areal må ha grunneiers tillatelse. Tilskudd til husdyrrom gis til søkere som er tilknytta konsesjonspliktig landbrukseiendom i aktiv drift. Det omsøkte tiltaket skal ikke være påbegynt når det søkes om tilskudd. Les vedtektene til høyre for å se hvilke andre krav som stilles og hvilke satser for tilskudd som er fastsatt.

Søknad

Det er ingen søknadsfrist, men søkere må bruke landbruksfondets egne søknadsskjemaer til høyre og søke før tiltaket igangsettes. Søknader sendes postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Ta kontakt med landbrukskontoret før du søker.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 30.05.2018 08:12:08