Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Tryggere sammen - bonden som ressurs i kriser

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 22.12.2017 12:34:05
Kyr i flomområde

​Hedmark Bondelag kjører i gang kursserien Tryggere sammen. Påmeldingsfrist for bønder i Sør-Østerdal er 5. januar.

​Du som bonde kan bidra når ulykker og naturkatastrofer inntreffer. Bli med på Tryggere sammen og lær hvordan.

​Første samling for bønder i Sør-Østerdal er i Store auditoriet i kommunehuset Folkvang i Elverum torsdag 11. januar kl. 18. Påmeldingsfristen er 5. januar. Kurset er åpent for medlemmer i Hedmark Bondelag og lokallagstillitsvalgte

Bakgrunn

Noe av bakgrunnen for kurset er et stadig villere, våtere og varmere vær, som stiller skjerpet krav til vår beredskap. Samtidig er brann- og ulykkestallene stabilt høye. Ett av målene med Tryggere Sammen er at deltakerne samler og deler kunnskap om hvordan vi best kan møte dagens risiko- og sårbarhetsbilde.

Skal bare

For det første er beredskapssystematikk på gården veldig viktig. Voldsomme forandringer skjer hurtig, og ofte er det situasjoner som vi totalt mangler erfaring med. For bonden blir smittebildet stadig mer komplisert. Og når det gjelder ulykker, så er det fortsatt slik at "skal bare"-handlinger så skremmende fort kan bli en ulykke.

Viktig hjelper

Videre er bonden en viktig hjelper i lokalsamfunnet. Kommunene og nødetater utgjør kjernen i den lokale beredskapen ved krisehendelser. Samtidig anerkjenner myndighetene betydningen av frivillig innsats ved krisehendelser som et viktig supplement til den offentlige grunnberedskapen. I store deler av landet er en bonde en av naboene.

Særskilt ressurs

Flere hendelser har synliggjort hvordan innsats fra bonden og de særskilte ressursene som bonden sitter på har bidratt til å begrense konsekvensene av ulike krisehendelser for berørte lokalsamfunn. I andre tilfeller har vi sett at hendelser har rammet landbruket og godt samspill med nettverket rundt har spilt en viktig rolle.

Kontaktnett

Når ei krise inntreffer, er det en stor fordel at enkeltpersoner er bevisste på de ressurser som de sitter på og kan bidra med. Og samtidig at beredskapsetatene har oversikt over de kreftene de kan trekke veksler på. Her kan Tryggere Sammen-prosjektet spille en viktig rolle i lokalsamfunnet, for å øke kjennskap og kontaktnett.

Påmeldingsskjema og mer info til høyre.

Sist oppdatert: 12.01.2018 00:52:33