Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1.4.2020: Søknadsfrist for tiltak i beiteområder

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.03.2020 12:24:19
Sauer på utmarksbeite. Foto: Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen i Innlandet

​Søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder behandles nå av kommunene.

Foto: Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen i Innlandet

​Kommunene har overtatt ansvaret for tilskudd til tiltak i beiteområder. Søknadsfristen er 1. april.

​Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Hvem kan søke

- Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i Enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. Tilskudd kan også gis til enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid, sier landbruksveileder Monica Kilde.

Søknaden

Søknaden skal primært sendes via Altinn. Den skal inneholde kostnadsoverslag og finansieringsplan, kart med inntegning og eventuelt beskrivelse av tiltaket, avtale med grunneier og plan for investeringstiltak.

Hva kan få tilskudd

  • Faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk, f.eks.; sperregjerder, ferister, bruer, gjeterhytter, sanke- og skilleanlegg, anlegg/rydding/utbedring av driftsveger, saltsteinsautomater, transportprammer, elektronisk overvåkingsutstyr, elektronisk gjerde.
  • Planleggings- og tilretteleggingstiltak, f.eks.; planlegging og prosjektering av faste installasjoner, ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder, prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene, tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk, utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite, vegetasjonskartlegging.

Flere detaljer og søknadsskjema finner du under Mer informasjon.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 02.04.2020 00:53:10