Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Tilskudd til grøfting av jordbruksareal

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 08.03.2019 15:03:00
Kyr på beite ved grøft

​Bønder kan få tilskudd til grøfting både fra kommunens landbruksfond og en statlig tilskuddsordning. Landbruksavdelingen behandler søknadene fortløpende.

​I Trysil kan bønder søke om tilskudd til grøfting fra to ordninger; en statlig og en kommunal.

God drenering av jorda er en forutsetning for stor avling av god kvalitet. God drenering er også viktig for å redusere tapet av næringsstoffer til vann og av klimagasser til luft. I Trysil kommune forvalter vi to tilskuddsordninger som omfatter tilskudd til grøfting av jordbruksareal.

1. Statlig tilskudd til drenering av jordbruksjord

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om statlig tilskudd til drenering. Trysil har fått 200 000 kroner til den ordninga i år. Alle må søke via Altinn - se veiledning til høyre. Svar på søknaden kommer i foretakets innboks på Altinn eller eventuell annen digital postkasse. 

Tilskudd kan gis til:

  • Systematisk grøfting (kr 2 000 per dekar)
  • Profilering (kr 2 000 per dekar)
  • Omgraving av myr (kr 2 000 per dekar)
  • Avskjæringsgrøfter (Kr 30 per løpemeter grøft, begrenset oppad til kr 2 000 per dekar)
  • Usystematisk grøfting (kr 30 per løpemeter grøft, begrenset oppad til kr 2 000 per dekar)

2. Kommunalt tilskudd fra landbruksfondet

Trysil kommunes landbruksfond kan også brukes til tilskudd til grøfting av jordbruksareal:

  • Systematisk grøfting (kr 2 000 per dekar)
  • Usystematisk grøfting (kr 30 per løpemeter)

Bruk eget søknadsskjema for landbruksfondet (se lenke) og send til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. OBS! Legg ved plan for drenering og miljøvurdering av drenering.

Ingen søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrister for tilskuddsordningene. Landbruksavdelingen behandler søknadene fortløpende så lenge det er midler igjen.  

Mer informasjon om begge tilskuddsordningene finner du til høyre. Du kan også kontakte landbruksavdelingen.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 08.04.2019 19:39:12