Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Sverre Holms innlegg på skogdagen 2016

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 31.08.2016 11:11:39
Sverre Holm

​Regionsjef i Glommen Skog Region Midt Sverre Holm.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Med et beregnet hogstkvantum på 300 000 kubikkmeter er Trysil blant de fem kommunene i Glommen Skog Region Midt som avvirker mest skog i året.

​Elverum er størst, sa Sverre Holm, regionsjef i Glommen Skog Region Midt på kommunestyrets skogdag 30. august 2016.

Kjøreskader

Holm viet mye av innlegget sitt til kjøreskadene som oppstår under tømmerdrift. Det er lassbærerne, ikke hogstmaskinene som lager kjøreskadene i terrenget. Ei maskin på 22 tonn med et lass på 20 tonn setter sine spor.

Forebygging

- Det er ikke noe forbud mot kjøreskader, og vi klarer ikke å unngå dem helt, men vi har klare regler for og stort fokus på hvordan vi skal forebygge mest mulig. Vi burde blant annet ha grøftet mer. Når kjøreskader oppstår, er reglen at skaden skal repareres hvis sporet er minst 10 meter langt og 30 centimeter dypt, sa han.

Loggføres

Entreprenøren rapporterer kjøreskader som avvik i sluttrapporten sin. Avviket loggføres med frist for når den skal være utbedret. Den jobben gjøres med gravemaskin.

- Men vi bruker også sunn fornuft. Hvis det er et 15 meter langt og 30 centimeter dypt spor i ei myr, blir miljøbelastninga enda større hvis vi skal dra ei gravemaskin dit. Så slike skader får bare være der, sa organisasjonssjef Ivar Stuve og påpekte at det må være balanse mellom økonomi og økologi.

Dårlig vekst

Holm sa at kjøreskader tetter igjen jordporene. Når luftinnholdet halveres, reduseres produksjonsevnen.

- Det er skogen vi lever av, så vi må ha mer fokus på å unngå eller utbedre kjøreskader som reduserer veksten, sa Holm.

Tømmerstrøm

En av utfordringene med kjøreskader er at sagbrukene vil ha en jevn strøm av tømmer inn hele året.

- Skogeierne vil helst ha vinterdrift i skogen. Men vi må levere, og da hender det at vi må kjøre noen drifter om sommeren som burde vært tatt på vinteren. Det øker faren for kjøreskader på sine steder, sa Holm.

Ser til Sverige

Glommen Skog følger nøye med på utviklinga og nyvinningene i det svenske skogbruket som skogsmaskiner som går på belter i stedet for hjul og kjetting, maskiner som har en 1/4 av vanlig marktrykk og appen de bruker for å finne hogstområdets bæreevne for å unngå å kjøre der det er våtest.

Markberedning

Holm snakket også varmt om markberedning som Trysil er best i landet på. Enten man planter eller sår, er det best å gjøre det i markberedt jord. Det er dokumentert at det fører til mindre billeskader, at plantene ikke utkonkurreres av annen vegetasjon, og at det jevner ut forskjellen mellom dag- og nattemperatur noe som gjør at planten vokser bedre. Å vokse i markberedt jord er som å vokse i en kompostbinge der jorda er akkurat passe fuktig.

Ikke dyrt

- Skogfondordningen, statstilskudd og lavere utplantingskostnad gjør at markberedning ikke medfører høye kostnader for skogeieren, så det er ingen unnskyldning å la være. Mange synes det ser stygt ut, så hvis vi kan gjøre det finere, er det også bra, sa Holm og fortalte at mens vi snur torva, har svenskene nå begynt å løfte opp torva og legge den tilbake riktig veg. Det blir penere og gir enda bedre resultat etter nyplanting.

Mer furu

Holm var helt klar på at skogeierne i Glommen må begynne å plante mer furu. Nå går det for det meste i gran.

- Det er lett å finne gran på for dårlig mark også i Trysil. Der burde man heller ha plantet furu. Selv på felt med god bonitet bør man plante litt furu. Blandingsskog er stabiliserende, sa han.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 14.08.2017 11:34:13