Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Storfekjøttsatsinga i Hedmark er i gang

To voksne storfe og en kalv står på fôr inne på et fjøs

​Storfe.
Foto: Karoline Finstad Vold, Fylkesmannen i Hedmark

 

​Storfekjøttproduksjonen i Hedmark skal økes med 20 % innen 2020 og lønnsomheten skal økes.

​Det er stort potensial for å øke storfekjøttproduksjonen i landet. Nærmere 20 % av behovet for storfekjøtt i Norge er nå dekket gjennom import, mens den politiske målsettingen er å være mest mulig selvforsynt. Som landets største landbruksfylke har Hedmark gode forutsetninger for å bidra til og nå den politiske målsettingen om å være mest mulig selvforsynt.

For å nå målet om 20 % økning innen 2020 er det valgt ut fire hovedsatsingsområder med følgende målsettinger:

  1. Hedmark skal være største ammekufylke innen 2020 med over 13 000 ammekyr og ha minst 15 % av landets ammekyr.
  2. Andelen slakta kalv skal reduseres fra 4,8 % til 1,0 % (sett opp mot antall mordyr) innen 2017.
  3. Økt kompetanse om storfekjøttproduksjon skal gi økt produksjon og lønnsomhet.
  4. Bedre utnyttelse av fylkets beiteressurser skal gi økt produksjon, bedre økonomi og en bedre hverdag for produsenten.

Aktørene bak

Bak den treårig satsinga for økt storfekjøttproduksjon i Hedmark står en styringsgruppe oppnevnt av Fylkesmannen i Hedmark bestående av Fylkesmannen i Hedmark, de fire slakteriselskapene Nortura SA, Furuseth AS, Fatland AS og Røros Slakteri AS, meieriselskapet TINE SA, avls- og interesseorganisasjonen TYR, faglagene Hedmark Bondelag og Hedmark bonde- og småbrukarlag og kommunal landbruksforvaltning.
 
Les mer i pressemeldinga til høyre. Blant annet finner du tiltak og gjennomføring beskrevet her.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 19.03.2015 15:26:23