Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.09.2019 12:35:00
Skogplanter

​Skogeiere som planter om våren, må søke kommunen om tilskudd før 1. august. For høstplanting er fristen 7. november.

Foto: Morten O. Lutnæs, Trysil kommune

Her er en oversikt over frister for skogfond, planting og gjødsling i 2019.

Skogfond

6. desember er siste frist for skogeiere til å søke om tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet.

Samme frist gjelder for å presentere refusjonskrav som er tilskuddsberettiget, for kommunen. Skogfondbilag for tiltak som ikke gir tilskudd, må leveres senest 31. desember, enten digitalt eller direkte til kommunen.

Refusjonskrav og skogfondbilag kan sendes til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, landbruksavdelingen, postboks 200, 2421 Trysil.

Tettere planting som klimatiltak og supplering

Søknad om tilskudd registreres digitalt via Skogfond på nett som alle skogeiere har tilgang til på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt.

Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene Nyplanting og Suppleringsplanting som skal benyttes. Som en del av søknadsregistreringen skal feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i slutten av utfyllingen.

Som et alternativ til digital registrering kan søknad om tilskudd leveres på papir til landbruksavdelingen i kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909. Sammen med søknaden skal det leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført.

Frist for å levere søknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting.

Gjødsling av skog som klimatiltak

Søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Det kan gis inntil 40 prosent tilskudd til gjødsling. Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført gjødsling. Areal, bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype må oppgis for hvert felt sammen med kartutsnitt som viser beliggenhet av det aktuelle feltet.

Frist for å levere søknad til kommunen var 15. september.

Mer informasjon fra Landbruksdirektoratet finner du til høyre. Har du spørsmål, kan du ringe eller sende e-post til skogbruksveileder Morten O. Lutnæs, se kontaktinformasjon til høyre.

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.01.2020 00:51:25