Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte med Statens naturoppsyn

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 13.02.2017 15:25:00
Erik Sletten, Pål Prestrud og Knut Løken

​Erik Sletten, Pål Prestrud og Knut Løken studerer revirkart.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

 

Trysil kommune ønsker å bidra til god, åpen og riktig informasjon om ulven i Trysil. I den forbindelse har vi hatt et nyttig møte med SNO.

​Ordfører Erik Sletten, varaordfører Knut Løken, rådmann Jan Sævig, kommunalsjef Bjørn Myhre og avdelingsleder og miljøvernsjef Bjørn Tore Bækken har hatt et bra og informativt møte med Pål Prestrud som er direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

Ulven i Trysil

- Vi forstår godt at det er engstelse ute blant noen av våre innbyggere. Vår oppgave som kommune er å bidra til riktig og god informasjon, samt bidra til trygghet. Vi skal også bidra til at Statens naturoppsyn får gjort jobben sin. Vi vil svært gjerne varsles når ulver skal radiomerkes i Trysil, sa ordfører Erik Sletten da han innledet møtet.

Radiomerket ulv

Så langt i vinter er 14 ulver i Slettåsflokken og Osdalsflokken radiomerket. Det gjenstår i første omgang å merke de 2-3 siste individene i Slettåsflokken. Videre vil det bli forsøkt å radiomerke dyr i Letjennareviret og Julussareviret. Elgen trekker vinterstid ned fra høyereliggende områder med mye snø ned til lavereliggende områder med mindre snø, ofte i nærheten av bebyggelse. Ulven følger etter elgen og opptrer derfor oftere nær folk og bebyggelse på vinteren enn ellers i året. - Ved å radiomerke ulven kan vi se hvor nær bebyggelse den oppholder seg, og vi kan følge ungulvene når de fleste av disse forlater flokken utover vinteren og våren, sa Pål Prestrud.

Ungdyr på vandring

- Sist vinter var første året vi lå over bestandsmålet for ulv i ulvesonen. Statens naturoppsyn vil overvåke ulvebestanden utover vinteren. Hensikten er å samle data om ulvene som lever på norsk side av grensa. De fleste av ungdyrene i Osdals- og Slettåsflokken kommer til å forlate flokken de nærmeste månedene. Det man ser er at ungdyrene fra norske revir oftest vandrer østover og inn i Sverige. Tilsvarende så vandrer de fleste ungdyrene fra svenske revir vestover og inn i Norge, sa Prestrud.

Dyreposisjoner.no

På møtet viste Pål Prestrud kartposisjoner til forvaltningsmerket ulv i Slettåsflokken på Dyreposisjoner.no. Posisjonene sendes over GSM-nettet tre ganger i døgnet, med sju til åtte timers intervaller.

Rovbase.no

SNO og Høgskolen i Hedmark gjør kontinuerlig registreringer av ulv gjennom sporinger og oppfølging av meldinger om ulv, og denne informasjonen med mer legges ut på nettsiden Rovbase.no. Nettsiden er en innsynsløsning som er åpen for publikum.

 

Sist oppdatert: 13.02.2017 16:00:29