Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1.10.2017: Søknadsfrist for tilskudd til miljøtiltak

Sauer på beite

 

Vi minner om at søknadsfristen for tilskudd til miljøtiltak i jordbruket er 1. oktober.

Vi håper og tror at tilskuddene vil gi deg som bonde økt motivasjon for å gjennomføre miljøtiltak med positiv effekt både for egen gård og for samfunnet for øvrig. Lykke til med miljøinnsatsen! skriver landbruksdirektør Haavard Elstrand i veiledningsheftet. 
 

Tilskudd til tiltak innen kulturlandskap

Innen kulturlandskapstiltak kan det søkes om tilskudd til:

  • Skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter
  • Seterdrift med melkeproduksjon
  • Skjøtsel av setervoller og seterlandskap
  • Skjøtsel av automatisk freda kulturminner
  • Drift av beitelag (søknadsfristen for beitelag er 20. oktober).

Tilskudd til tiltak mot forurensing

Innen forurensingstiltak kan det søkes om tilskudd til:

  • Utsatt jordarbeiding
  • Grasdekte vannveger og grasdekte vegetasjonssoner
  • Vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer
  • Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
  • Ugrasharving og hypping/radrensing

Søknad

Alle foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket, og som ellers fyller vilkårene for de enkelte tiltakene i regionalt miljøprogram, kan søke. Fristen er 1. oktober. Søker du senere, reduseres tilskuddet med 1 000 kroner per virkedag. Søknader som kommer 20 virkedager eller mer for sent, blir avvist. Du finner lenke til elektronisk søknadsskjema oppe til høyre.

Dersom du trenger hjelp med utfyllinga, ønsker søknadsskjema på papir eller har spørsmål - kontakt landbruksavdelingen, se kontaktinformasjon til høyre.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 27.10.2017 00:51:42