Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ordføreren har søkt om fellingstillatelse på ulv i Søre Osen

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 13.02.2017 11:30:00
Ulv i vinterlandskap

​Ordfører Erik Sletten håper Miljødirektoratet sier ja til å ta ut ulvetispa som har vært inne på flere gardsplasser i Søre Osen den siste tida.

Illustrasjonsfoto

10. februar sendte ordfører Erik Sletten en søknad til Miljødirektoratet om fellingstillatelse på ulv.

I denne omgang er det tispa fra Slettåsflokken som har vært inne på flere gardsplasser i Søre Osen, ordføreren ber om at blir skutt.

Unormal atferd

- Den tispa har vist enda mer unormal atferd enn resten av Slettåsflokken. SNO har skutt skremmeskudd, og det må bety at de også mener den er for pågående. Etter skuddene har den gått unna, men den har kommet raskt tilbake, sier ordfører Erik Sletten.

Tror på fellingstillatelse

Trysil-ordføreren tror at fellingstillatelse vil bli gitt.

- Slik tolker jeg statsråd Vidar Helgesens uttalelser i ulvedebatten på Stortinget 31. januar. Jeg var selv og hørte på da han sa at hvis ulvene kommer tett på bebyggelsen, skal terskelen for å felle dem være lav, sier han.

Aktiv forvaltning

For Trysil-ordføreren er aktiv forvaltning av ulv hovedsaken. Det betyr blant annet uttak av hele Slettåsflokken og hele Osdalsflokken. Men i mellomtida ​håper han at Miljødirektoratet åpner for å ta ut enkeltindivider som denne tispa.

Søknaden

Dette er søknaden ordføreren sendte til Miljødirektoratet:

For Trysil kommune er ansvaret for befolkningen første prioritet. Våre innbyggere og besøkende har krav på å leve under trygge og gode betingelser. Ulv helt innpå husa oppleves utrygt og mistrivsel blir resultatet.

Vi har oppfattet statsråd Helgesen dit at terskelen for uttak er lav, gitt en nærgående adferd, slik vi nå opplever fra hele Slettås flokken. Terskelen for uttak er for lengst nådd, og i påvente av en aktiv forvaltning ned til bestandsmålet søker vi nå om uttak av særlig nærgående individ.

Ulv viser en nærgående adferd i områdene Osen og Slettås. Dette bekreftes av gjentatte observasjoner fra innbyggere, SNO og gjennom oppslag i media. SNO har selv brukt skremmeskudd for å holde ulven unna folk og bebyggelse. Nærgående adferd har blitt rapportert over tid, men har selvsagt økt gjennom økende ynglinger og dermed antall ulv totalt. Dokumentasjon av nærgående ulv med for befolkningen skremmende adferd, er så entydig og omfattende at Trysil kommune ber om umiddelbart uttak.

I denne omgang gjelder søknaden et umiddelbart uttak av ungdyret fra Slettåsflokken som har hatt tilhold ved gardsbruk og bebyggelse på østsida av Osensjøen. Individets adferd kan dokumenteres av fastboende i området og SNO. Dyret er radiomerket, og uttak bør gjennomføres av SNO på en rasjonell måte.

Vi ber om en rask saksbehandling og tilbakemelding.

Sist oppdatert: 13.02.2017 11:35:10