Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Regionale miljøtilskudd for jordbruket

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 17.07.2019 08:50:00
Brattlendt jordbrukslandskap i Gausdal

​Brattlendt jordbrukslandskap i Gausdal.

Foto: Stig Horsberg

​Fra 1. august kan bønder søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet. Årets veileder er klar.

​I tillegg til veilederen, som har med praktiske råd om å fylle ut søknaden, er regelverk og tilskuddssatser også klare.

Formål

Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologiske mangfold, kulturmiljøer og -minner, samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket.

Veileder

I veilederen utdypes det blant annet hvordan en skal forstå vilkårene, noen begreper defineres nærmere og skjøtselsråd gis for de tilskuddene som gjelder biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer. Veilederen og mer informasjon fra Fylkesmannen i Innlandet finner du til høyre.

Hvem kan søke

Tilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og til beitelag som er registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret. Beitelag kan bare søke om tilskudd til Drift av beitelag.

Søknadsfristene

Søknadsfristene er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag.

 

Sist oppdatert: 17.07.2019 08:55:03