Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte om grunnerverv og skattevirkning

Dyrket mark

​Landbruksavdelingen minner om møte på Scandic Ringsaker mandag 24. oktober kl 19-21. Møtet er gratis og åpent for alle.

​Møtet er åpent for alle, men spesielt rettet til bønder, grunneierlag, rådgivere og regnskapsførere.

Nedbygging av dyrket mark

Er du en av de som får vei, jernbane eller annen utbygging på din eiendom? Noen grunneiere opplever i disse dager at det er stort press i forbindelse med ønske om nedbygging av dyrket mark. Det er mange spørsmål knyttet til dette både juridisk og regnskapsmessig.

Foredrag

Hedmark Bondelag inviterer til fagmøte for at både veiledningsapparatet og bønder kan bli bedre forberedt. Foredragsholder er advokat Anders Bjørnsen som i hovedsak jobber med skatt, avgift, selskap, kontrakt og fast eiendom.

Temaer

Dette blir tema på møtet (med hovedfokus på skattespørsmål):

  • Hva er oreigning?
  • Hvordan forholde seg til et innledende tilbud fra staten?
  • Hva er skjønn i oreigningssaker?
  • Sakskostnader ved skjønnet
  • Kan man oppnå andre fordeler enn selve erstatningen?
  • Beskatning av erstatningen
  • Reinvestering og betinget skattefritak
  • Ulempeserstatning
  • Kapitalbeskatning

 

Sist oppdatert: 25.10.2016 00:55:27