Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Givende skogdag for kommunestyret

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 30.08.2016 19:01:33
Kommunestyret i skogen

​Det var folksomt på hogstfeltet i Bjønnåsen da politikerne møtte fagfolk fra skogbruk og industri på skogdagen 30. august.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Trysil er best i landet på markberedning, sa regionsjef i Glommen Sverre Holm på skogdagen i Bjønnåsen.

Det vitner om god kunnskap om skogsdrift og økonomi å ligge på norgestoppen i den greina, for markberedning er det lureste en kan gjøre for å få opp ny skog så raskt og av så høg kvalitet som mulig.

Vertskap

Glommen Skog og Trysil kommuneskoger var vertskap da Trysil kommunestyre og Engerdal formannskap tok turen til hogstfeltet i Bjønnåsen nordøst for Grambolia 30. august. Der fikk de først deilig spekemat og ekte skogskaffe og deretter flere gode, opplysende og engasjerte foredrag om  skogsdrift og foredling.

Glommen Skog Trysilvassdraget

- Jeg håper dere får en fin og konstruktiv dag, sa Dag Rønning i rollen som tillitsvalgt i Glommen Skog Trysilvassdraget, og det fikk politikerne så absolutt. Rønning fortalte at Glommen Skog Trysilvassdraget består av Trysilvassdraget skogeierlag som eier Skogbrukets hus og Trysil planteskole og som forvalter kapitalen i tidligere Trysilvassdragets skogeierforening som ble en del av Glommen Skog i 2011, og av Trysilvassdraget skogeierområde. Skogeierlaget feirer 100-årsjubileum i år.

Glommen Skog

Organisasjonssjef Ivar Stuve i Glommen Skog sa at hans ambisjoner for dagen var å øke politikernes kunnskap om skogkjeden fra produksjon til foredling. Han håpet at gjestene ville dra igjen med mer kunnskap om tiltakene som gjøres i skogen og hvorfor de gjøres, enn de hadde da de kom. Det tror vi absolutt Glommen lyktes med. Hva Stuve eller sa, kan du lese i artikkelen til høyre.

Kommuneskogen

Daglig leder Ivar Haraldseid er den stolte skogsjefen for den 12. største skog- og landbrukseiendommen i Norge. Trysil kommuneskoger har én eier; Trysil kommune. Eventyret startet da herredstyret vedtok å kjøpe Nyhusskogene på 130 000 mål i 1891 og Mølnbackaskogene i 1906.

- Vi har ikke så stor betydning som sysselsetter lenger, men avvirkninga og skogkulturen holder et høyt og stabilt nivå, sa Haraldseid.

Kjøreskader

Sverre Holm, regionsjef i Glommen Skog Region Midt, tok politikerne med til et hogstområde fra i vinter og snakket engasjert om kjøreskader, hva som gjøres for å forebygge dem og ikke minst reparere dem. Glommen har sterkt fokus på dette nå og ser mot Sverige for bedre løsninger. Hva Holm ellers sa, kan du lese i artikkelen til høyre.

Urpremiere

Åke Hansson fra Mellanskog ga politikerne våre den norske urpremieren på bruk av et nytt planleggingsverktøy; en app som viser skogens bæreevne på et kart - hvor er det mye vann i grunnen, hvor bør kjørevegene legges både for å unngå kjøreskader og for å redusere drivstofforbruket, og hvor grensene for hogstfeltet går. Å bruke appen er mye mer effektivt enn å fysisk løpe rundt i skogen og lete etter utkjøringsveger. Dessuten er det lettere å oppfylle EUs vanndirektiv.

Moelven Trysil

Daglig leder Runar Pettersen i Moelven Trysil deltok også på skogdagen. Moelven kjøper 90 % av tømmeret sitt fra Glommen Skog og Trysil kommuneskoger og gjorde et poeng av at tømmer er ferskvare - det må komme kjapt fra skogen til saga. Med to nye tørkebygg som tas i drift før jul, kan Moelven Trysil øke kapasiteten fra dagens 136 000 kubikkmeter til 160 000 kubikkmeter om noen år. Hva han ellers sa, kan du lese i artikkelen til høyre.

Varli AS

Etter at politikerne hadde fått sett markberedning i praksis, fortalte Terje Varli, som er den største skogsentreprenøren i Trysil, om firmaet som faren stiftet på 1950-tallet. Han har 15 mann ansatt hvorav fire lærlinger. De er organisert i tre hogstlag som hogger 160 000 - 170 000 kubikkmeter i året. Omtrent halvparten av det er massevirke, fortalte han.

Tynning

Før politikerne fornøyde forlot skogen fikk de en grundig orientering om ny teori om planting, boniteter, klimapåvirkning, tynning og avvirkning, de fikk se tynning i praksis og høre Dag Rønnings tolkning av det grønne skiftet.  

 Bildeglimt fra kommunestyrets skogdag

01 Dag RønningKommunestyrets skogdag 201603 Lunsj i skogen04 Lunsj i skogen Håkon Sætre06 Lunsj i skogen07 Lunsj i skogen08 Kaffe Arild Berget og Terje Vestad09 Kaffe Ivar Haraldseid og Per Hagebakken10 Kaffe Lage Trangsrud, Lars Lillebo Tøraasen og Morten O. Lutnæs11 Lunsj i skogen Per Bryn, Jan Sævig, Erik Sletten og Marit Nyhuus12 Kaffe Ola Sætre og Per Johnny Talåsen13 Kaffe Gry Vanja Eriksen og Kirsten Winge16 Ivar Haraldseid og Anders Nyhuus17 Turid Backe-Viken, Gry Vanja Eriksen, Malin Skålholt Åkesson og Elisabeth Sakrisson18 Til skogs19 Til skogs20 I skogen22 I skogen23 Kjøreskade24 Stein Bogsveen, Inger Johanne Næsheim, Morten Olesen Lutnæs og Elisabeth Sakrisson25 Øyvind Bæk og kjøreskade26 Sverre Holm27 Ivar Stuve28 Vattenkart Sverre Holm og Åke Hansson29 Vattekart publikum30 Fabrikkområde i skogen32 Ivar Haraldseid33 Runar Pettersen34 Markberedning35 Markberedning36 Markberedning37 Terje Varli
Sist oppdatert: 01.09.2016 12:07:08