Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Frivillig vern av skog

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 22.03.2019 13:17:11
Granskog

​Frivillig vern kan være et godt alternativ for skogeiere med områder som i utgangspunktet ikke gir særlig økonomisk avkastning.

​Skogeiere som frivillig tilbyr skog til vern, får skattefri kompensasjon dersom staten takker ja.

​Saksbehandler Kristian Østerhaug på landbruksavdelingen i Trysil skriver:

Regjeringen satser stort på frivillig vern av skogarealer. Ordningen går ut på at skogeier får en skattefri kompensasjon for skogarealer hun eller han frivillig tilbyr for vern. Et vernet areal får status som naturreservat etter naturmangfoldloven § 37.

Godt tilbud

Frivillig vern kan være et godt alternativ for skogeiere med områder som i utgangspunktet ikke gir særlig økonomisk avkastning, eller når det er ønske om å bevare områder i sin helhet. Da vil skogeierne få erstatning for det båndlagte arealet.

Aktuelt når?

Et vanlig tilfelle er der man har automatisk fredete områder på eiendommen som nøkkelbiotoper, naturtyper, sjeldne arter etc. Ved forhandlinger om frivillig vern blir det ikke trukket for slike miljøfigurer. Skogeier får derved betalt for arealet som om det ikke skulle inneholde miljøverdier.

Driftsforhold

Frivillig vern kan også være en løsning for områder som er vanskelig tilgjengelige eller har vanskelige driftsforhold på andre måter, altså skog som er dyr og/eller vanskelig å drive. Erstatningen varierer med verdien av vernearealet.

Naturkvaliteter

For å få til frivillig vern på en eiendom, må arealet ha naturkvaliteter som staten ønsker og prioriterer. Området må kort sagt inneholde enten veldig gammel skog, ha sjeldne arter eller representere et livsmiljø som blir ansett som sjeldent. Hva som prioriteres, varierer geografisk.

Skogeier styrer

Skogeier styrer prosessen med frivillig vern på eiendommen sin, men får bistand av skogeierorganisasjonene. Dersom skogeier underveis ikke føler seg komfortabel med utfallet, kan han eller hun når som helst trekke seg.

Staten tar utgiftene

Alle utgifter som er knyttet til verneprosessen, dekkes av staten. De eneste utgiftene skogeier får, er eventuell tapt arbeidsfortjeneste ved deltakelse på befaringer og møter i forbindelse med prosessen. Med unntak for renteinntektene er erstatningssummen er skattefri.

Mer informasjon

Skogeiere kan ta kontakt med sakkyndige på frivilligvern.no, et samarbeid mellom Norskog, Norges Skogeierforbund og Miljødirektoratet. Der blir henvendelser videresendt til ønsket saksbehandler. Det er også mulig å kontakte landbruksavdelingen i Trysil for å bli satt i kontakt med saksbehandler. 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 22.03.2019 14:31:53