Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

10.2.2020: Frist for å søke tilskudd til forebyggende tiltak

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 21.01.2020 13:45:00
Sauer

​Fristen for å søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i Innlandet er 10. februar.

Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket og tamrein, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper.

Tiltak

  • Direkte tapsreduserende tiltak: Eiere av produksjonsdyr i landbruket og tamreineiere kan søke om tiltak som har en direkte tapsreduserende effekt
  • Midler til akutte tiltak i løpet av beitesesongen: Kommuner kan på vegne av beitelaga søke om midler til akutte skadeforebyggende tiltak i forkant av beitesesongen, som for eksempel akutt tidlig sanking
  • Konfliktdempende tiltak: Personer, kommuner og organisasjoner kan søke om midler til tiltak som har til hensikt å dempe konflikter i samfunnet som forårsakes av rovvilt

Tilskuddene skal bidra til en god samordning av landbruks-, dyrevern- og miljøvirkemidler innen rovviltforvaltningen.

Søknadene sendes inn elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Det elektroniske søknadsskjemaet, forskriften og mer informasjon om tilskuddsordningen finner du på lenka til høyre.

 

Sist oppdatert: 11.02.2020 00:54:05