Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

AVLYST: Fagdag om kulturlandskap

Hesjing på slutten av 70-tallet

​Hesjing på slutten av 70-tallet i Trysil.

 

​For få påmeldte gjør at landbruksavdelingen avlyser planlagt fagdag om gjengroing av inn- og utmark torsdag 20. oktober.

​Tema for dagen skulle være Landskap i endring - gjengroing av kulturlandskapet.

Ute av drift

Små og delvis urasjonelle jordbruksarealer blir i dag liggende ute av drift i Trysil. Det er flere årsaker til dette:

 • Det er blitt færre aktive bruk, og disse ligger spredt i kommunen
 • Store kjøreavstander til leieareal, noe som gjør at kun de største og beste arealene prioriteres i et driftsopplegg
 • Traktor og maskiner er blitt større og mye jordbruksareal i Trysil er ikke egnet for disse
 • Mange små landbrukseiendommer fungerer som fritidseiendommer
 • Landbrukseiendommer med nedlagt drift har ikke noe eget driftsapparat, og det er vanskelig å få leid ut jordbruksarealet på eiendommen

Gjengroing

- Det er imidlertid ikke bare jordbruksarealene som gror igjen. Ofte ser man at tilknyttede arealer, restarealer mot innmark og utmark, og langs veger, også gror igjen. Landbruket har ikke eneansvar for den gjengroinga som er i ferd med å skje. Alle grunneiere oppfordres til å ta en titt på egen eiendom, for å se om noe kan gjøres, sier landbruksveileder Monica Kilde.

Gjengrodd jorde ved Ørbak i Trysil
Jorde under begynnende gjengroing. Foto: Monica Kilde

Program

Fagdagen var tenkt slik:

 • Åpning v/Erik Sletten, ordfører i Trysil
 • Gjengroing av kulturlandskapet - sett fra landbruksnæringens ståsted, v/Erling Aas Eng, leder i Hedmark Bondelag
 • Tilbakeblikk - en bildedokumentasjon av landskap i endring, v/Oskar Puschmann, Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Pause, bevertning
 • Beiteressurser i inn- og utmark i Trysil. Landskapskvalitet går tapt - hva kan gjøres, v/Yngve Rekdal, Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Kulturlandskapets betydning for turismen i Trysil, v/Anne Dorthe Carlsson, reiselivsambassadør og prosjektleder for Interreg-samarbeidet SITE
 • Økonomiske virkemidler for ivaretakelse av kulturlandskap - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), v/Monica Kilde, landbruksavdelingen
 • Avslutning - veien videre

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 21.10.2016 00:54:00