Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Erstatning for rovviltskader

Smilende kvinne foran to pcer

​- Husk at søknad om erstatning som gjelder tap av sau må sendes inn elektronisk, sier jordbrukssjef Marianne Olsen.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

Frist for søknad om erstatning for tap til rovvilt var 1. november. Unntaket er søknader som gjelder tap av storfe eller hund.

Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt trådte i kraft 1. juni 2014. Formålet med forskriften er å erstatte dyreeierens tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Forskriften skal også medvirke til å redusere tapene av husdyr på beite.

Dyreslag

De husdyrene som er omfattet av erstatningsordningen er sau, geit, storfe, hest, gjeterhund, vokterhund og jakthund i bruk under lovlig jakt, lovlig trening eller jakthundprøver. For å få erstatning må skadene være påført av enten gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn.

Krav på erstatning

Det er den som eier dyret som kan ha krav på erstatning. Men ikke alltid, for eksempel ikke hvis han eller hun ikke bor i Norge, eller søknaden sendes inn for sent. Med unntak av hest og hund gis det heller ikke erstatning for drepte eller skadde dyr dersom produksjonsomfanget er lavere enn det som gir rett til produksjonstillegg etter jordbruksavtalen med mindre dyreeier ikke er en værring, sauavlslag eller tilsvarende.

Søknad

Erstatningskrav må sendes inn innen 1. november. Alle søknader som gjelder tap av sau må leveres elektronisk på eget søknadsskjema i Miljødirektoratets søknadssenter - se lenke til høyre. Unntaket er søknader som gjelder tap av storfe eller hund. Her kan søknad leveres per post eller på e-post til Fylkesmannens postmottak, fmhepost@fylkesmannen.no. Det er Fylkesmannen som behandler søknadene. OBS! For hunder er det ingen søknadsfrist - se mer info til høyre.

Vedlegg

Som vedlegg til søknaden må det gis individspesifikke data over alle dyr i besetningen. Dette innebærer ID-merker, relasjon mellom søyer og lam, oversikt over antatt eller kjent skade-/dødsårsak for tapte dyr. For medlemmer av husdyrkontrollen kan kravet tilfredsstilles gjennom at Fylkesmannen gis anledning til opplysninger herfra, så lenge dataene som er registrert i husdyrkontrollen er av en slik kvalitet at de tilfredsstiller kravene i forskriften.

Ta kontakt med fylkesmannens saksbehandlere hvis du får problemer underveis i innleveringen av den elektroniske søknaden, så skal vi bistå med søknadsprosessen.


 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 03.11.2016 15:22:12