Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Avlingsskader? Meld fra nå!

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 11.06.2018 11:05:00
Befaring av eng

Landbruksavdelingen og Norsk Landbruksrådgivning har befart flere enger i forbindelse med det tørre, varme været Trysil har hatt denne forsommeren.

Foto: Monica Kilde, Trysil kommune

​​For å få avlingsskadeerstatning må du melde skaden til kommunen straks den har skjedd eller kan oppstå.

Søknadsfristen er 31. oktober det året skaden oppsto.

Klimabetinget

Eksempler på klimabetinget produksjonssvikt (herunder vanskelige vekst- og innhøstingsforhold) er tørke, store nedbørsmengder, flom, frost, dårlig blomstring før honningproduksjon. Normalt regnes avlingssvikten ut fra produsert mengde uavhengig av kvalitet

Under 30 %

Når bønder av klimatiske årsaker får mindre enn 30 % av sin gjennomsnittsavling, kan de søke erstatning for hver aktuelle vekstgruppe (korn, grønnsaker, frukt, bær, poteter og grovfôr).

Kontroll

Kommunen skal kontrollere areal og skadeårsak. Regelen praktiseres strengt og er satt for at kommunen skal ha mulighet for å kontrollere at avlingsskaden er forårsaket av klimaet.

Forutsetninger

Foretaket har plikt til å begrense egne tap. For å få klimabetinget avlingssvikterstatning må prinsippene for god agronomi være fulgt. Det innebærer blant annet:

  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet også ved sen våronn.
  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold.
  • Vinterskadet eng skal være utbedret.
  • Arealet skal være godt drenert.
  • Avlingen må høstes.

Søknad

Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til rett tid. Landbruksdirektoratet oppfordrer alle til å søke elektronisk via Altinn innen 31. oktober. Trenger du hjelp, kan du kontakte landbruksavdelingen vår, se kontaktinformasjon til høyre.

Mer informasjon finner du til høyre.

Tørt jorde 

Foto: Monica Kilde, Trysil kommune

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.11.2018 00:51:45