Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Byfogden stanser ikke ulvefelling

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 09.01.2019 10:35:00
To ulver som ble skutt 1. januar 2019

​Det som antas å være alfaparet i Slettåsflokken, ble skutt 1. januar 2019 på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Foto: Ole Martin Norderhaug

​Byfogden i Oslo har avvist NOAH - for dyrs rettigheters krav om å utsette fellinga av Slettåsreviret.

​Klima- og miljødepartementet vedtok 17. desember 2018 at Slettåsflokken som de mente besto av tre dyr, skulle tas ut. 28. desember krevde NOAH midlertidig forføyning for utsatt iverksettelse av vedtaket.

To dyr skutt

Skadefellinga startet 1. januar 2019. To dyr som man antar var alfaparet, ble skutt etter kort tid. Det er ikke sett spor etter en tredje ulv. Derfor foregår det ikke lenger skadefellingsforsøk. Men skadefellingslaget er klare til innsats dersom den tredje ulven, som departementet antar ble født i 2017, skulle dukke opp, ifølge talsmann Ole Martin Norderhaug.

Avviste kravet

Saken ble behandlet i Oslo byfogdembete 3. januar, og kjennelsen var klar 7. januar. Der blir altså NOAHs krav avvist. 

- Retten kan ikke se at departementet her har anvendt loven feil eller har foretatt feil subsumsjon (som betyr å anvende loven på et bestemt faktum - redaksjonens anmerkning). Vurderingen er lojal mot Bernkonvensjonens formål og den innebærer en rimelig avveining mellom vernebehovet og kostnadene og ulempene ved å oppstille alternative tiltak, står det i kjennelsen.

Nødvendig uttak

Videre står det blant annet: Uttak av reviret anses nødvendig for å oppnå de hensyn som er fremhevet. Det er i bevisføringen ikke fremkommet eksempler på aktuelle avbøtende tiltak som gjør at det uttalte formålet kan nås på annen måte. Alternativer er vurdert, men ikke funnet tilfredsstillende.

Vilkår til stede

Retten konkluderer med at alle vilkår i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c og andre ledd er til stede. Disse paragrafene er generelt i overenstemmelse med Grunnloven § 112, og retten kan heller ikke se at den konkrete vurderingen og det aktuelle vedtaket er i strid med grunnlovsparagrafen.

- Retten har derfor kommet til at vedtaket ikke er ugyldig på grunn av feil rettsanvendelse, heter det.

Ikke feil faktum

Og videre: Retten kan ikke se at det er bevist at vedtaket bygger på feil faktum. Begrunnelsen fyller
kravene i forvaltningsloven § 25. Det er tale om en grundig begrunnelse. Retten kan heller ikke se  andre grunnlag for å sette vedtaket til side.

Du finner hele kjennelsen til høyre.

Sist oppdatert: 09.01.2019 10:55:20