Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

6.12.2016: Frist for å søke om tilskudd fra skogfondet

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 18.11.2016 10:21:59
Skog

​Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel.

​Skogeiere må ta kontakt med Trysil kommune senest tirsdag 6. desember hvis de skal søke tilskudd fra skogfondet.

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget bes presentere disse for Trysil kommune senest tirsdag 6. desember 2016.

Siste frist

- Det nærmer seg årsavslutning for skogfondregnskapet 2016, og siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet, opplyser skogbruksveileder Morten O. Lutnæs.

Formål

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Skogfond kan brukes til

  • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
  • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
  • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
  • Skogbruksplanlegging
  • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
  • Forsikring av skog
  • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • Oppmerking av eiendomsgrenser
  • Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene

 

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 07.12.2016 00:52:31