Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

4,7 millioner til samarbeidsprosjekter i Hedmarksjordbruket

Lam mellom to voksne sauer i solnedgang

Fylkesmannen i Hedmark har 4,7 millioner BU-kroner å dele ut til gode samarbeidsprosjekter i Hedmarkslandbruket i år.​

Pengene skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av tradisjonelt landbruk og utvikling av landbruksbaserte næringer. Søknader behandles fortløpende.

Søkere

Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket, kan søke om tilskudd til samarbeidsprosjekter som har som formål å utvikle landbruket og ny næringsvirksomhet i tilknytning til Hedmarkslandbruket.

Fjorårets prosjekter

I fjor bevilget Fylkesmannen 3,4 millioner kroner til prosjekter for utvikling av det tradisjonelle jordbruket, inkludert en halv million kroner til økologisk jordbruk, 400 000 kroner til skogbruksprosjekter og 900 000 kroner til reiselivsprosjekter.

Gode eksempler

Eksempler på prosjekter som fikk støtte i 2014 er tiltak i tilknytning til storfekjøttsatsinga i Hedmark, kommunale landbruksprosjekter, utvikling av metode for mer presis gjødsling i potet, utvikling av produkter og produktpakker i tilknytning til småskala reiselivsaktører og lokalmatprodusenter, støtte til Hedmarks deltakelse på Grüne Woche i Berlin, og til kompetanseheving og økt fokus på planlegging og opprusting av skogsbilvegnettet i Glåmdalen

Søknadsskjema og mer informasjon finner du til høyre.

Sist oppdatert: 01.01.2016 00:53:15