Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 06.02.2019 15:30:00
Beitemark og sauer

Fortsatt bruk av utmarka som beiteressurs er viktig i våre områder.

Foto: Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen Innlandet

​Beitelag og enkeltbrukere kan søke om tilskudd til tiltak i beiteområder. Søknadsfristen var 1. mars.

​Fylkesmannen i Hedmark arbeider med å legge til rette for økt bruk av utmarksbeite som beiteressurs for landbruket. Fortsatt bruk av utmarka som beiteressurs er en forutsetning for å kunne øke produksjonen av mjølk og kjøtt i våre områder.

Søk støtte

Fylkesmannen i Innlandet forvalter tilskuddsordningen Tilskudd til tiltak i beiteområder. Beitelag og enkeltbrukere oppfordres til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite.

Tilskudd

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark samt tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter.

Eksempler på ulike typer investeringstiltak:

  • Sperregjerder
  • Ferister
  • Bruer
  • Gjeterhytter
  • Sanke- og skilleanlegg
  • Anlegg/rydding/utbedring av drifteveier
  • Saltsteinsautomater
  • Transportprammer
  • Elektronisk overvåkingsutstyr

Søknad

Søknaden sendes til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil innen 1. mars. Søknadsskjema og mer informasjon finner du til høyre. Her finner du også kontaktinformasjonen til jordbrukssjef Marianne Olsen som kan kontaktes ved spørsmål om tilskuddsordningen.
 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 16.03.2019 11:28:50