Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

15.12.2017: Frist for å søke om BU-midler

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 23.11.2017 10:55:00
Hånd med penger i og grønt jorde og blå himmel i bakgrunnen

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) er et økonomisk virkemiddel for å stimulere til næringsutvikling i og i tilknytning til jordbruket.

Til investeringer i tradisjonelt landbruk kan det søkes om tilskudd og lån. Fristen er 15. desember.

​Innovasjon Norges søknadsfrist for tradisjonelt landbruk er 1. februar og 1. september. Merk at vi må ha søknaden innen henholdsvis 15. desember og 15. juli slik at vi kan overholde søknadsfristen til Innovasjon Norge.

25% av tilskuddsrammen beholdes til søknadsfristen 1. september.

Investeringer

Aktuelle formål for bygdeutviklingsmidler (BU-midler) er investeringer til driftsbygninger, nybygg og utbedring for tradisjonelt landbruk.

Søknadskriterier

 • Prosjektet må være tilknyttet en konsesjonspliktig eiendom i aktiv drift, eller foretaket må være berettiget til å søke produksjonstilskudd i jordbruket.
 • Landbrukseiendommen må ligge i et LNF-område i kommuneplanens arealdel og ikke være regulert til andre formål enn landbruk.
 • Prosjektet kan ikke være igangsatt før endelig svar på søknaden foreligger.
 • Søknadsbeløp under 20 000 kroner vil ikke bli behandlet.
 • Er det gitt annen offentlig støtte kan det virke inn på størrelsen av eventuell IBU-støtte.
 • Søknaden må være elektronisk.

Søknaden må inneholde:

 • Investerings- og finansieringsplan
 • Driftsbudsjett
 • Tegninger med kostnadsoverslag
 • Søker må beskrive prosjektet, og egne forutsetninger for å gjennomføre tiltaket, samt langsiktige planer for bedriften
 • Siste 2 års regnskap og næringsoppgave
 • Selvangivelse for siste 2 år

Søknad om BU-midler sendes elektronisk til Innovasjon Norge via deres søknadsportal innen 15. desember 2017, se lenke til høyre. Her finner du også mer informasjon. Kontakt gjerne vår landbruksavdeling for veiledning og mer informasjon, se kontaktinformasjon til høyre.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 16.12.2017 00:52:36