Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trygves siste dag som kommunalsjef

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 10.07.2020 13:00:00
Trygve Øverby og Stine Akre

​På vegne av kommunestyret takket varaordfører Stine Akre Trygve Øverby for hans store og viktige innsats som kommunalsjef for helse, omsorg og sosial i Trysil.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​10. juli 2020 er Trygve Øverbys åtte år som kommunalsjef for helse, omsorg og sosial over.

​På den siste arbeidsdagen troppet varaordfører Stine Akre opp med en flott blomsterbukett, en takk fra kommunestyret for Trygves store og viktige innsats som kommunalsjef i Trysil.

Oversikt

På spørsmål fra Stine om hva som har vært det beste med disse åtte årene, svarte han raskt: - At jeg har fått oversikt over en svært komplisert og kompleks virkelighet!

Og så kom det: Det har fulgt veldig mye bra med denne jobben, mange gode opplevelser, mange fine møter med folk - og vi har kjørt veldig mange, vellykkede prosesser sammen i sektoren.

Kolleger

Allerede 26. juni - før ferietida begynte for mange - holdt Trygves nærmeste kolleger avskjedsstund for ham i kommunestyresalen.

Enhetsleder i enhet for hjemmetjenester og sykehjem Britt Støa holdt en rørende tale. Enhetsleder i enhet for funksjonshemmede Marianne Grønland moret seg over å overrekke gaven; et fotografi av Picassos selvportrett med sigar og omgitt av damer. Og enhetsleder i enhet for legesenter og beredskap Ann-Karin Røgholt leste to dikt.

Takketale

Trygve hadde laget en ABC-tale.

I A-bolken gikk han gjennom sitt svært innholdsrike liv så langt, fra han var smågutt i India via tida som lege og forretningsmann og til han endte opp som kommunebyråkrat.

I B-bolken takket han for at kommunen hadde turt å satse på ham, en mann helt uten erfaring fra kommunal forvaltning. Og han roste den fantastiske gjengen han har hatt rundt seg, en gjeng som holder et høyt faglig og administrativt nivå. Han kommer til å savne dem.

- Ingen nevnt, ingen glemt - det blir for sårt, sa han.

I C-bolken sa han at han håpet det blir noe igjen etter ham og disse åtte årene. Så oppfordret han alle til å lese forordet til folkehelsedokumentet hvis de skulle komme til å savne ham.

- Der ånder både Trysil og jeg. Det er derfor vi er en kommune, et fellesskap som er til for sine borgere av hemkjære tryslinger, sa han og avsluttet med: Kanskje vi ses.

Forordet

Og her er forordet i sin helhet:

«Dette Sogn kan vel fortjene Navn af en Sundheds egn.»

Slik oppsummerer vår første kjente folkehelsekronikør, sogneprest Axel Christian Smith, helsetilstanden i Trysild i sitt epos fra 1784 om «Beskrivelse over Trysild Præstegjeld». Verket er en monumental 300-siders kraftanstrengelse, som tør være Trysils første Oversiktsdokument over folkehelsen.

De siste 30 sider (23. kapittel) handler «Om det folk, som nu beboer Egnen», hvorfra sitatet er hentet. Men, noe som bør være karakteristisk for vår forståelse av folke-helse, hele boken dreier seg om de mange fysiske, biologiske, klimatiske, økonomiske, sosiale og andre faktorer som utgjør konteksten i «een af de besynderligste Egne i Landet», som han skriver i forordet fra Trysild Præstegaard d. 21de Februarii 1785.

Smith sto i opplysningstidens og dansketidens tegn. På midten av 1800-tallet våknet den norske egenarten og selvhevdelsestrangen for alvor. Det er «nasjonalromantikkens og Eilert Sundts tiår, der den moderne samfunnsvitenskap fødes», som Arild Bye skriver i sin biografi «Folkevennen Ole Vig» (2014), hvor Vigs betydning for norsk språk, opplysning og skolegang beskrives. I det samme miljø, med de ennå ikke helt utsprungne Ibsen og Bjørnson, finnes presten Sundt, grundtvigianer på sin hals, kalt sosiologiens grunnlegger i Norge. Han reiser land og strand og beskriver folkets tilstand, i detalj og helt usentimentalt. Så fikk vi både Sundhedsloven i 1860 (Sundt) og Folkeskoleloven i 1889 (Vik).

Senere kom så først kulturoptimismens sammenbrudd med første verdenskrig, og deretter, som en fugl føniks, troen på det moderne, troen på utryddelsen av sykdom i vitenskapens navn både ved forebygging og behandling. I etterkrigstiden ble det legemliggjort i kombinasjonen av medisinen og dens administrativt forlengede arm: Direktøren for Helse (Karl Evang), mektigere enn noen minister.
Den fornyede interesse for forebygging og folkehelse på 2010-tallet skyldes nok primært de muligheter for økonomisk gevinst som var og er et hovedanliggende i samhandlingsreformen. Man håper at satsing på folkehelse på sikt vil gi besparelser i behandling, især på sykehusene. En solid forebyggende innsats vil også kunne forbedre en anstrengt kommuneøkonomi. Når det er sagt, står interessen for folkehelse, både for samfunn og individ, godt på egne ben.

Dette lovpålagte Oversiktsdokument har neppe den historiske schwung, elegante uttrykksform og omfattende beskrivelse av Trysil som Smiths over 200 år gamle versjon. Dette er preget av vår tid, også hva gjelder den nesten eksponentielle økning i informasjon.

Gullstandarden for analyse av folkehelsen forblir dog den samme: Lokal kunnskap.
Det tar tid og penger å etablere egne data om folkehelsen. Vi har en ambisjon om at vi i fremtiden kan bygge våre tiltak og planer på enda bedre eget materiale. Da må vi ville det og også ville ressursene. I kamp om midlene, kan det forebyggende fort tape terreng. Suksesskriteriet på forebygging er «at intet skjer». Måloppnåelsen er ikke en ny bygning eller et renovert sykehjem. Det er med andre ord ikke lett å vise til såkalte resultater når intet skjer! Men det er nettopp gevinsten!

For å ta ut gevinsten trenger vi som individer en kultur for egen mestring, en plattform å stå på i livet. Og vi trenger en kultur for bygging av et sunt samfunn, fysisk, psykisk, sosialt og kulturelt. Det er et ønske at oversiktsdokumentet for folkehelse i Trysil kommune kan være et bidrag til dette.

Kommunalsjef Trygve Øverby, 2016  

Bildeglimt fra avskjeden med kolleger

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

Eva Holmseth, Trygve Øverby med flereDeltakerne
Rådmannen takker Trygve ØverbyTrygve Øverby med blomst

 

 

Sist oppdatert: 10.07.2020 13:03:45