Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Arbeidsledighetstallene i Trysil synker

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 05.08.2020 14:20:00
Gro Svarstad og Stine Akre

​Gro Svarstad og Stine Akre er svært fornøyd over nedgangen i arbeidsledigheten.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

I juli var 139 flere i jobb enn måneden før - svært gledelig!

- Vi er svært glad for at det er færre som er arbeidsledige i Trysil, og at julitallene viser at flere deltidsledige er tilbake på jobb. 100 færre deltidsledige i juli er med på å bygge oppunder at vi har lagt en god og travel sommermåned bak oss, sier varaordfører Stine Akre.

Ledighetstallene

Offisielle ledighetstall ved utgangen av juli måned:

  • Helt ledige: 264 (8,1 % av arbeidsstyrken
  • Delvis ledige: 150 (4,6 % av arbeidsstyrken
    Totalt: 414 (12,7 % av arbeidsstyrken)

Offisielle ledighetstall ved utgangen av juni måned:

  • Helt ledige: 295 (9,0 % av arbeidsstyrken)
  • Delvis ledige: 258 (7,9 % av arbeidsstyrken)
    Totalt: 553 (16,9 % av arbeidsstyrken)

Vi ligger fortsatt klart over de normale ledighetstallene vi bruker å se i Trysil på denne tiden, men det ser ut til at de sakte og sikkert går i riktig retning.

Prosjekter og tiltak

- Politisk ledelse kommer fortsatt til å jobbe konkret med prosjekter og tiltak som vi vet vil gi økt sysselsetting og sikre arbeidsplasser utover høsten. Vi vil legge opp til utstrakt bruk av møter, bedriftsbesøk og oppfølging av regjering, Stortinget og fylket for å få på plass best mulige ordninger for Trysilsamfunnet, sier Stine.

2,8 millioner

I juni bevilget Innlandet fylke ekstraordinære tilskudd til kommunale næringsfond. Trysil kommune er tildelt 2 889 150 kroner av disse midlene.

- Vi legger opp til at politikerne i Trysil skal behandle forvaltningsprinsippene for disse midlene på sitt første møte i formannskapet 25. august. Det er gitt sentrale føringer for bruken av disse midlene. Hensikten er å skape aktivitet og redusere de negative konsekvensene av covid-19, sier næringssjef Gro Svarstad.

Informasjonsmøte

Næringsavdelingen kommer umiddelbart etter den politiske behandlingen i formannskapet til å invitere næringslivet til et informasjonsmøte om søknadsprosedyrer og denne særskilte ordningen.

- Målet med disse midlene er at de raskt skal kunne bevilges og føre til at flere, raskere kommer ut i arbeid, avslutter Gro.

Sist oppdatert: 05.08.2020 14:21:33