Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Hallo tryslinger som trenger læreplass!

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 14.06.2018 10:50:00
Helsepersonell ved bilulykke

​Ambulansearbeiderfaget er bare ett av over 30 fag som det fins læreplasser i i Trysil. Vi har informert 36 tryslinger under utdanning om læreplassgarantien vår.

Copyright Trysil kommune

​I Trysil har vi læreplasser i mer enn 30 fag og læreplassgaranti. Vi hører gjerne fra tryslinger som trenger læreplass.

​Ordfører og næringssjef har sendt brev til 36 unge tryslinger som går siste året på yrkesfag og gjort dem oppmerksomme på læreplassgarantien. Men kanskje er det flere aktuelle der ute som vi ikke vet om ennå? Dere er også velkomne til å kontakte Bjørn Olsen på næringsavdelingen - se kontaktinfo til høyre.

Brevet

Her er brevet ordfører Erik Sletten og næringssjef Gro Svarstad har sendt til tryslingene vi vet kan være aktuelle for en læreplass fra høsten:

Læreplassgaranti i Trysil kommune

Fagopplæringen bygger på lange og stolte tradisjoner, og dere vil snart inneha en kompetanse som samfunnet trenger. Men det er viktig at dere fullfører utdannelsen. Statistisk sentralbyrå har regnet seg frem til at vi vil mangle så mange som 100 000 fagarbeidere i år 2025.

Trysil kommune er her sitt ansvar bevisst. Som første kommune i landet innførte vi i 2016 en generell læreplassgaranti. Hensikten er å hjelpe deg å få ditt fagbrev. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med deg dersom du ønsker støtte fra oss; det kan være alt fra faglig veiledning, sette deg i kontakt med aktuelle lærebedrifter i og utenfor kommunen, diskutere alternative løsninger på din situasjon, med mer.

Hva er læreplassgarantien

Læreplassgarantien er en garanti som sikrer deg en læreplass etter fullført utdanning. Den gjelder for alle som er folkeregistrert i Trysil, men har noen begrensninger som du må vite om. Vi håper dette kan være med på å motivere deg til å fullføre det du nå har startet på. Kravene for å komme innunder garantien er:

 • Du må være folkeregistrert i Trysil kommune.
 • Garantien gjelder kun for de lærefag vi har, eller kan opprette i kommunen. Til det trenger vi bedrifter innenfor faget og da med fagpersonell med oppfølgingsansvar i læretiden. I dag har vi mer enn 30 ulike lærefag tilgjengelig i kommunen, og vi arbeider kontinuerlig med å skape flere.
  Det stilles også noen krav til deg fordi bedriftene ønsker kvalitet. Du må derfor:
  • ha maksimalt 10 dager fravær, inklusivt timefravær, for hvert skoleår.
  • bestå i alle fag.
  • ha gjennomført minst 2 uker av prosjekt til fordypning i en godkjent lærebedrift i løpet av Vg2.
  • kunne vise motivasjon og interesse for faget ved selv å søke stillingen og deretter møte opp til et intervju for læreplassen.
 • Ungdomsretten legges til grunn for hvor lang tid læreplassgarantien er gyldig.

Til elever som følger grunnkompetanseopplæringsløpet stilles det også en del krav. De må:

 • ikke ha mer enn 10 dagers fravær og da teller timefraværet i hvert skoleår (Vg1 og Vg2) med.
 • få bestått i alle fag.
 • vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke læreplass, og de må stille til intervju mot slutten av Vg2.

Dette er kravene for å sikre deg en læreplass, men vi skal forsøke å hjelpe så mange som mulig. Det kan for eksempel være en svært god grunn til at du har flere fraværsdager enn disse maksimalt 10. Vi anbefaler derfor at også du som er i grenseland, tar kontakt med oss.

Les mer om hele læreplassgarantien her

Hvordan komme i kontakt med oss

Vi har forsøkt å komme i kontakt med og fortelle alle tryslinger som tar en fagutdanning, om denne unike garantien. De fleste kjenner nok til den allerede. Men det er trolig noen av dere som ikke vet nok om denne muligheten, eller som vi ikke har klart å komme i direkte kontakt med.

Vi oppfordrer derfor deg som ennå ikke har fått deg en læreplass, men som ønsker det i år, om å ta kontakt med oss. Dette gjelder også deg som av en eller annen god grunn ikke helt klarte å oppnå kravene til læreplassgarantien. Vi skal som tidligere nevnt, forsøke å hjelpe flest mulig.

På nettsiden til Trysil kommune (www.trysil.kommune.no/selvbetjening) har vi lagt ut et skjema som heter Påmelding. Trykk på knappen «Direkte til skjema», velg riktig fag, fyll ut skjemaet, og husk å skrive ned det du ønsker vi skal ta hensyn til i kommentarfeltet; eksempelvis hvorfor du har for mange fraværsdager etc. Vi ønsker ikke å gi noen tidsfrist, men erfaringsmessig tar det noe tid fra vi vet om deg og dine behov til vi kan sette deg i kontakt med en bedrift.

Hva skjer videre

Trysil kommune arbeider kontinuerlig med å formidle og skape flere læreplasser. Når du har sendt inn påmeldingsskjemaet til oss, vil Bjørn Olsen på næringsavdelingen i løpet av kort tid ta kontakt med deg på e-post eller telefon. Dette for å kvalitetssikre at vi har rett informasjon og at vi sammen kan finne ut hva som er best for deg.

Og husk, det er ingen forpliktelser fra din side. Du står fritt til å ombestemme deg senere.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 24.05.2019 07:50:40