Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Felles enhetsleder for sykehjem og hjemmetjeneste

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.01.2020 11:19:36
Britt Støa

​Britt Støa er nå enhetsleder for både sykehjem og hjemmetjeneste - et stort ansvarsområde, men hun nyter stor tillit som leder hos både rådmann, kommunalsjef og alle avdelingslederne hun nå har under seg.

Foto: Nancy Storsnes, Trysil kommune

​Enhetsleder i enhet for hjemmetjenester, Britt Støa, er det neste halvåret også konstituert enhetsleder i enhet for sykehjem.

​Tidligere enhetsleder på sykehjemmet, Kristin Opgård, går tilbake til jobb i Engerdal kommune, denne gangen som leder av sykehjemmet der.

Strukturgjennomgang

Kommunestyret har bestilt en gjennomgang av strukturen innen helse, omsorg og sosial og pålagt sektoren tunge besparelser i mange millioner-klassen i år og i årene som følger. Blant annet derfor har kommunalsjef Trygve Øverby bestemt at enhetslederstillingen på sykehjemmet ikke skal lyses ut nå. Han venter at han før påske vil se konturene av en analyse av strukturen i sin sektor. Da vil han vurdere på nytt om stillingen skal lyses ut.

Mye positivt

Han ser mye positivt med å teste ut en felles enhetsleder for sykehjem og hjemmetjeneste. For eksempel:

  • Enhetene har felles brukergruppe.
  • En samhandling er rasjonell.
  • Samarbeidet med tjenestekontoret blir bedre.
  • Det kan utvikles en felles kultur og forståelse.
  • Avdelingslederne ønsker en felles leder.
  • Kontinuiteten sikres i ei krevende tid, ikke minst økonomisk.
  • Det blir en direkte økonomisk gevinst da Støa bare får en kompensasjon på 3 500 kroner brutto i måneden for å ta på seg jobben.
  • Kvalitetssystemet kan utnyttes bedre.

Stort ansvarsområde

Sykehjem og hjemmetjeneste utgjør til sammen et svært stort ansvarsområde, og Britt Støa har som enhetsleder for hjemmetjenesten og med koordinerende oppgaver i hele sektoren mer enn fulle arbeidsdager som det er.

- Vi gjør noen grep i staben og avlaster henne slik at hun får tid til å være en god leder for både sykehjem og hjemmetjeneste. Både rådmannen, jeg og avdelingslederne i begge tjenestene har stor tillit til Britt som leder, ikke minst i en tøff budsjettsituasjon, sier Trygve.

Ti avdelingsledere

Under seg har Britt Støa ti dyktige avdelingsledere; en i hver av de fire avdelingene i enhet for hjemmetjenester og seks på sykehjemmet der det er én korttidsavdeling, to langtidsavdelinger, en demensavdeling, en felles nattevakttjeneste sykehjem og hjemmetjeneste og ett kjøkken. Britt er mor til to av dem.

- Det er ikke noe stort problem. Dem har jeg personalansvaret for, slik jeg har personalansvar for ansatte i andre enheter som er i nær slekt med enhets- eller avdelingsleder. Vi håndterer inhabilitet på korrekt måte. Når nå Trysil kommune ikke har regler mot ansettelser ved slektskap, er jeg mest opptatt av å ansette de best egnede til enhver tid, sier Trygve.

Sist oppdatert: 01.08.2020 00:53:16