Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vellykket kveld for ansatte i Trysil kommune

Kommuneansatte synger
​Kommuneansatte synger. Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Et par hundre ansatte møtte opp og satte stor pris på ansattekvelden som rådmannen inviterte til i kulturhuset 4. juni.

Som leder for dalførets største arbeidsplass synes rådmannen det er på sin plass å sette pris på de ansatte en gang i året, så han lovte at ansattekvelden skal bli en årlig tradisjon. Hensikten er at man skal få møte kolleger, bli kjent med nye ansikter, bli orientert om litt av det som skjer i kommunen og få inspirasjon med seg inn i hverdagen.

Årsmeldinga 2012
Rådmann Kristian Trengereid slo fast at kommunen er en svært viktig organisasjon i lokalsamfunnet. Vi er cirka 700 ansatte i 500 årsverk. Det er 675 elever i grunnskolen og 305 i kulturskolen. 194 barn går i barnehagene våre. 327 brukere får hjemmetjenester. 5 986 turister var innom legevakta i fjor. Byggavdelingen scoret høyt på brukerundersøkelsen.
- Det er kun et lite utdrag av årsmeldinga fra i fjor, som jeg trekker fram for å vise at de fleste som bor her, har ett eller annet berøringspunkt med kommunen som organisasjon. Og jeg tror de aller, aller fleste er fornøyde med det vi i fellesskap har ytt av tjenester, sa han.

Årsregnskapet 2012
Rådmannen innrømmet glatt at det var et stort øyeblikk da regnskapet for 2012 var klart og viste et mindreforbruk på 14,9 millioner kroner. Omtrent halvparten er klingende mynt i kassa, som han sa. Resten går til fond som vi brukte for å finansiere driften i 2011.
- Resultatet skyldes både merinntekter og god budsjettdisiplin ute i enhetene. Jeg gir dere honnør for denne kjempeinnsatsen, sa han.

Verdigrunnlaget
Kommunens virksomhet skal bygge på et verdigrunnlag som innebærer:

- respekt for enkeltmennesket
- likeverd mellom alle innbyggerne
- medvirkning i beslutningsprosessene
- åpenhet og vilje til forandring

Trysils viktigste ressurs er de menneskene som bor her, deres kunnskaper, kultur og tradisjoner. Og vi trenger flere. I fjor ble det bare født 46 tryslinger. Nedgangen i folketallet i første kvartal i år utgjør 1,5 millioner kroner mindre i overføringer fra staten.

Omdømmeprosjektet
Knut Løken og Erik Larsen fra omdømmeprosjektet lot ikke folk sitte passive i salen for å bli oppdatert på prosjektet. Alle måtte opp på scena og hilse på hverandre og snakke med noen de ikke kjente fra før. Løken gikk rundt og spurte om ulikt, for eksempel hva ansatte syntes var bra med å jobbe i kommunen, for eksempel skolefaglig rådgiver som synes det beste er at vi har så mange kjekke barn og unge på skolene våre som oppfører seg pent og klarer seg faglig bra, og nå er vi i gang med å bygge opp ett av landets beste skoletilbud.
Larsen slo fast at kommuneansatte er på veg mot vi-følelsen, men at det er et stykke igjen å gå. Det viktigste for å lykkes, er å kjenne hverandre og samhandle på tvers av etatene.
To rapporter fra omdømmeprosjektet finner du til høyre.

Underholdning
Underholdninga sto elever fra kulturskolen for. Betina Karadjova spilte nydelig saksofon akkompagnert av sin fra Stefan Bernard på klaver, mens fire jenter i Dancing Chicks var både spenstige og samkjørte i en godt koreografert dans. 
Etter mingling, kaffe og kake avsluttet Jørgen Skavlan med foredraget Frisk nok. Om det å våkne sengeliggende. Han ble kåret til årets allmennlege 2010 og ble regnet blant de mektigste i helse-Norge året etter.
- Jeg skal snakke i en time om prostata, podagra og utflod. Jeg er egentlig overrasket over bli bedt om å komme, startet han, og vi lo for første gang under foredraget. Det ble mange flere latterutbrudd. For hverdagshelse der 90 prosent av nordmenns vondter og lidelser hører hjemme, den kan vi flire av, sa legen.
Han slo også fast at helse er en intellektuell opplevelse, mens Birken er en diagnose. - Du kan være så syk du vil, men ha helsa i behold, sa Skavlan, la ut om seriøs forskning og spedte på med personlige oppfatninger og gode kommentarer.

Vi som var der, takker rådmannen for en givende, lærerik, artig og riktig så trivelig kveld. Vi gleder oss til neste år!

 Bilder fra ansattkvelden

Ansatte i Trysil kommuneAnsatte i Trysil kommuneAnsatte i Trysil kommuneAnsatte i Trysil kommuneAnsatte i Trysil kommuneAnsatte i Trysil kommuneAnsatte i Trysil kommuneAnsatte i Trysil kommuneAnsatte i Trysil kommuneAnsatte i Trysil kommuneAnsatte i Trysil kommuneAnsatte i Trysil kommuneAnsatte i Trysil kommuneAnsatte i Trysil kommuneAnsatte11Ansatte i Trysil kommuneBetina Karadjova og Stefan BernardBetina KaradjovaDancing ChicksErik Berg blant de ansatteErik Berg, Kristian Trengereid og Knut Løken (1)Ansatte i Trysil kommuneJørgen Skavlan (2)Knut Løken intervjuerKristian Trengereid, Erik Berg og Jørgen Skavlan (2)Ordfører Ole Martin Norderhaug og Jørgen Skavlan
Sist oppdatert: 19.03.2015 15:25:26