Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Store muligheter i lokal mat fra Trysil

De tre kvinnene i prosjektgruppa foran kjøleskapet med lokalprodusert mat på Mega i Trysil.

​Anne Karin Hammer i Destinasjon Trysil, prosjektleder Karin Wassgren og
jordbrukssjef Marianne Olsen har utgjort prosjektgruppa i fase 1 av prosjektet
Lokal mat i Trysil. De anbefaler at det arbeides videre med prosjektet.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

​Det kan produseres, videreforedles og selges lokal mat fra Trysil og omegn for 40 millioner kroner i året, viser rapporten fra prosjektgruppa.
​Fase 1 har hatt som mål å kartlegge hele verdikjeden av produsenter, foredlere, restauranter og butikker i Trysil og nabokommunene.  

40 millioner

49 aktører var med i kartleggingen. Bare en liten del av dem produserer eller bruker lokalprodusert mat i dag. Samlet verdiskaping i dag er på snaut 7,5 millioner kroner.
Prosjektgruppa har spurt de 49 om hva de ønsker å levere eller kjøpe inn av lokal mat. Svarene viser at potensialet for verdiskapning rundt lokal mat er på i underkant av 40 millioner kroner.  

Markedsanalyse

Markedsanalysen som ble foretatt blant lokalbefolkning, hytteeiere og turister viser:
  • stor interesse for lokalmat både blant lokalbefolkning og hytteeiere
  • 71 % sier at de skulle handle mer dagligvarer i Trysil om det ble ett større sortiment av lokalprodusert mat. 80 % er også villig til å betale mer for lokalproduserte produkter. 
  • 75 % sier de er villig til å betale en høyere pris på restaurant for retter basert på lokale råvarer
  • en stor andel er ikke fornøyd med utvalget av lokal mat i butikk og på restauraneter i dag

Anbefaler videreføring

Både aktørenes arbeidsgruppe, prosjektgruppa og styringsgruppa mener at det er stor nok interesse hos aktørene til at prosjektet bør videreføres. I sin sluttrapport til Fylkesmannen i forbindelse med at prosjektet har fått bygdeutviklingsmidler skriver næringssjefen:
- Det arbeides nå med å videreføre prosjektet ved å etablere et produsentnettverk/sammenslutning som skal:
  • utvikle en forretningsplan
  • arbeide med markedsaktiviteter/profilering og design
  • arbeide med kompetansehevende tiltak
  • arbeide med møteplasser og nettverk
  • etablere konkrete fellestiltak

Parallelt vil det bli arbeidet med å avklare forhold knyttet til slakting/videreforedling, distribusjon og avtaleverk.

Rapporten fra prosjektets fase 1 finner du til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 19.03.2015 15:25:33