Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Sentrumsplanen

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum

​Trysil kommune er i gang med arbeidet med en ny sentrumsplan. Det blir en områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum. Trysil sentrum og Trysilfjellet

Vi har engasjert Norconsult som konsulent. Det betyr at de vil stå for en del av utrednings- og analysearbeidet og lage plandokumentene på vegne av Trysil kommune.

I tida framover kommer det til å skje mye – både internt i kommunen, hos konsulenten og i form av medvirkning utenfra.

På denne sida kan dere følge med på det som skjer videre i arbeidet med sentrumsplanen. Vi legger ut oppdatert informasjon fortløpende.

Om planen

Den nye sentrumsplanen skal utarbeides som en områderegulering, derav det formelle navnet områdeplan for Innbygda – Trysil sentrum. Områdeplanen blir et juridisk dokument bestående av et arealplankart med tilhørende bestemmelser og en planbeskrivelse som angir hvordan et område kan benyttes og eventuelt bebygges.

At vi har valgt å lage en områdeplan har flere grunner, men først og fremst at detaljeringsgraden kan variere innenfor planområdet. Det betyr at enkelte områder kan detaljeres i en slik grad at byggeprosjekter kan gå direkte til byggesaksbehandlerne for videre behandling, mens det for andre områder kan kreves en detaljreguleringsplan for å kunne bygge ut.

Formålet med områdeplanen er å tilrettelegge for en helhetlig og langsiktig utvikling av Innbygda og Trysil sentrum. Det skal tilrettelegges for et 365-dagers sentrum. Med det mener vi et sentrum som er velfungerende og attraktivt som bosted for fastboende hele året, som arbeidssted og for besøkende. Det er viktig også fordi et livskraftig og attraktivt lokalsamfunn med et sterkt sentrum teller mye i konkurransen om nye innbyggere og for å få ungdom tilbake etter fullført utdannelse.

Vi ønsker å få en plan som fungerer som et godt styringsverktøy over lenger tid, og som dekker større arealer enn dagens reguleringsplan for sentrum. Et større planområde gir blant annet mulighet for en mer samordnet areal- og funksjonsfordeling. Innenfor området som blir dekket av den nye sentrumsplanen, finnes det flere eksisterende reguleringsplaner. Enkelte av dem framstår som utdaterte, eller gir generelt et dårlig grunnlag for styring av utviklingen i området. Det skal derfor gjøres vurderinger av om enkelte av disse planene skal avløses av områdeplanen.

Et utfordrende arbeid

Det er mange hensyn må tas for å sikre kvalitet, mangfold og god tilgjengelighet for befolkning og brukere i sentrumsområdet. Kulturhistoriske elementer skal sikres, grønne lunger bevares, og handelen og utbyggingsinteresser skal sikres gode vilkår.

Det kan aldri gis noen uttømmende oversikt over konfliktene. De viktigste konfliktområdene i sentrumsutviklingen må identifiseres i planarbeidet og anerkjennes som utfordringer som det kontinuerlig må arbeides med. Utfordringene ligger i å vekte ulike hensyn og interessegrupper mot hverandre ut fra et ønske om å maksimere velferden for de som på ulike måter bruker sentrum. 

 Kontakt oss

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 02.10.2020 12:51:56