Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Sentrumsplanen

Stort engasjement på folkemøtet

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 27.03.2019 17:10:00
Frammøtte på folkemøtet til sentrumsplanen

​Meget bra frammøte og godt engasjement preget medvirkningsmøtet 26. mars 2019.

Foto: Harald Nyberg, Trysil kommune

100 personer møtte opp for å få informasjon, diskutere og komme med innspill til sentrumsplanen da vi inviterte til åpent folkemøte.

Kommunalsjef Bjørn Myhre innledet med å gå gjennom bakgrunn og historikk for sentrumsplanen og at det er viktig, for å få en best mulig plan, at så mange som mulig kommer med konstruktive og kreative innspill til utformingen av sentrum.

Mål for Innbygda - Trysil sentrum

Et 365-dagers sentrum som

 • har et attraktivt, trygt og velfungerende bomiljø for fastboende hele året, som er et godt arbeidssted og som har attraksjon også som kortvarig bosted for besøkende
 • er et attraktivt kommunesenter med et mangfold av dagligvare- og detaljhandel, offentlige servicefunksjoner, kulturtilbud og opplevelser for øvrig
 • har klart å ta vare på deler av sin historie og sin identitet og samtidig har fortettet og styrket sentrum som kommunens handels- og forretningssentrum
 • som har gode kommunikasjoner internt i sentrum og mellom sentrum og boområdene i Trysilfjellet

Mulighetsstudie

Elise Rustad Fossnes fra Norconsult presenterte sine foreløpige undersøkelser og hvilke muligheter de ser for en positiv og fremtidsrettet sentrumsutvikling.

Påsketrafikk

Lars Gløtvold, også fra Norconsult, tok for seg utfordringer med hensyn til trafikksituasjonen og muligheter de ser for å bedre denne. Han opplyste om at det vil bli gjennomført trafikktellinger i påsken som vil være med på å danne grunnlag for deres anbefalinger.

Sju temagrupper

- Etter innledningen ble det gruppearbeid fordelt på ulike temaer med mulighet for alle til å rullere på gruppene og komme med innspill der man ønsket, sier avdelingsleder Harald Nyberg.
Temagruppene ble delt opp slik:

 • Grønn struktur, aktivitetsarealer og møteplasser
 • Trafikk, transport og parkering
 • Identitetsbærere
 • Boliger og reiselivssenger i sentrum
 • Handels- og sentrumsfunksjoner
 • Sentrum som besøks- og turistmål
 • Annet/diverse

Gruppene hadde hver sin sekretær som noterte alle innspill som kom frem under møtet. Gruppene sirkulerte etter cirka 10 minutter på hvert temabord.

Videre medvirkning og framdrift

 • 10. april: Orientering og innspill fra hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift
 • 15. april: Innspill via Trysil kommunes hjemmeside til 1. gangs behandling
 • 30. april: Orientering og innspill fra formannskapet
 • 14. mai: Orientering og innspill fra kommunestyret
 • 22. mai: Orientering og innspill fra hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift
 • Eget opplegg med ungdomsråd og skoleklasser
 • 12. juni: 1. gangs behandling i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift
 • Formelle innspill i høringsperioden
 • November/desember: 2. gangs behandling i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift og kommunestyret

Nå kan du bidra!

Prosjektleder hos Norconsult Ingrid Finne Klynderud, fortalte at Norconsult så langt har jobbet sektorvis, men at de nå går over i en fase hvor det jobbes på tvers av de ulike sektorene slik at de kan sy sammen en helhetlig plan for sentrum. Hun understreket at de er takknemlige for alle typer innspill, og nå kan nettopp også du bidra.

Innspillfrist

Klikk deg inn på lenkene til høyre og les mer om medvirkningsplanen og temagruppene. Du kan sende dine innspill på skjemaet til høyre eller til postmottak@trysil.kommune.no. Fristen for å komme med innspill er 15. april.

 Bildeglimt fra folkemøtet

Bra frammøteNorconsultTemagruppe grønn struktur - aktivitetsarealer - møteplasserTemagruppe trafikk - transport - parkeringTemagruppe identitetsbærereStort og godt engasjementTemagruppe boliger og reiselivssenger i sentrumTemagruppe handel_ og sentrumsfunksjonerTemagruppe sentrum som besøks_ og turistmålTemagruppe diverseEngasjement


Sist oppdatert: 27.03.2019 17:07:06