Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Sentrumsplanen

Første gangs behandling av sentrumsplanen

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 11.06.2020 10:30:00
Illustrasjon

Illustrasjonen er hentet fra planbeskrivelsen og viser synlighet av en mulig framtidig utbygging på kjøpesentertomta.

 

​17. juni skal hovedutvalg for
forvaltning og teknisk drift behandle og vedta om sentrumsplanen skal ut på høring.

​Rådmannen innstiller på at forslag til Områdereguleringsplan for Innbygda - Trysil sentrum, med plankart datert 05.06.2020, bestemmelser datert 05.06.2020, og planbeskrivelse datert 05.06.2020, legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Bakgrunn og formål med planarbeidet

Trysil kommune har sett behovet for et oppdatert styringsverktøy for Innbygda – Trysil sentrum. I den kommunale planstrategien 2016-2019, vedtatt 20.12.2016, oppgis følgende begrunnelse for ønsket om oppstart av sentrumsplanarbeidet i denne perioden:

Det er behov for å revidere reguleringsplanen for Trysil sentrum av flere årsaker, blant annet behov for arealer for tettere boligbebyggelse, trafikkløsninger inkludert parkering, behov for gjestesenger, reguleringsbestemmelser med mer. Dette må ses i sammenheng med omkringliggende områder og andre funksjoner enn rene sentrumsfunksjoner, f.eks. Mosanden og Turistsenteret.

En områdeplan som omfatter et større område enn dagens sentrum vil gi mulighet for en mer samordnet areal- og funksjonsfordeling for framtida. Sentrale problemstillinger dreier seg om boligutvikling, utvikling av kommersielle senger, næringsutvikling, handel, transport og infrastruktur i et utvidet sentrum, gang- og sykkelveger, estetisk utforming og bomiljø.

Planforslaget skal erstatte 20 planer i sin helhet og delvis åtte andre planer.

Under Mer informasjon finner du saksframlegget, samt alle vedleggene som følger saken.

 

Sist oppdatert: 11.06.2020 10:36:41