Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Sentrumsplanen

Kom med innspill til sentrumsplanen

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 26.03.2019 15:55:00
Ariane Bekk Norstad og Bjørn Tore Bækken

​Ariane Bekk Norstad og Bjørn Tore Bækken på plan- og miljøavdelingen ønsker alle innspill velkommen.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

Vi ønsker innspill til sentrumsplanen både av de som var på medvirkningsmøtet 26. mars og andre. Fristen er 15. april.

​- Vi ønsker stort engasjement og mange innspill til sentrumsplanen, sier arealplanlegger ​Ariane Bekk Norstad og avdelingsleder og miljøvernsjef Bjørn Tore Bækken.

Åpent folkemøte

- Vi er godt i gang med arbeidet av områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum, også kalt sentrumsplanen. Nå håper vi mange vil ha informasjon, diskutere og medvirke, sier Ariane Bekk Norstad.

Sentrumsplanen

- Nåværende plan er vedtatt i 2003, og det er ikke første gang vi legger opp til felles medvirkning - det gjorde vi også den gang da, forteller Bjørn Tore Bækken. Den nye sentrumsplanen skal blant annet oppdatere utdaterte boligbestemmelser i boligområder.

Planavgrensning

Planavgrensningen går der det finnes nyere planer. Det betyr at det meste av bebyggelsen i Innbygdas boligområder blir med i sentrumsplane. Se kart til høyre.

Formål

Formålet med områdeplanen er å tilrettelegge for en helhetlig og langsiktig utvikling av Innbygda og sentrum. Det skal tilrettelegges for et 365-dagers sentrum som fungerer for både befolkning og turister.

Ulike hensyn

Norconsult, som er engasjert som konsulent i arbeidet med sentrumsplanen, innledet på medvirkningsmøtet og informerte om de ulike temaene. Det er mange hensyn å ta i en slik plan. Blant annet skal kulturhistoriske elementer sikres, grønne lunger bevares og handel og utbyggingsinteresser sikres gode vilkår.

365-dagers sentrum

Administrasjonen snakket også om de ulike temaene og tok for seg 365-dagers sentrum og hvordan oppnå dette.

Temaer

Foreløpig temainndeling er:

  • Grønnstruktur, aktivitetsarealer og møteplasser
  • Trafikk-, transport- og parkeringsløsninger
  • Identitetsbærere/bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer
  • Boliger og reiselivssenger/hoteller i sentrum
  • Handel- og sentrumsfunksjoner
  • Sentrum som besøks-/turistmål
  • Diverse

Kom med innspill

- Vi hadde gruppesekretærer på de ulike temabordene. De skal samle inn og oppsummere innspillene og sende dem til oss senest 15. april, opplyser Bjørn Tore og understreker at kommunen er veldig opptatt av toveiskommunikasjon.

Frist

De som ikke var på møtet, kan sende sine innspill på skjemaet til høyre eller til postmottak@trysil.kommune.no. Det er lurt å komme med innspill tidlig, endelig frist er satt til 15. april.

Områdeplanen antas å bli ferdig innen utgangen av 2019, men det kan også tenkes at den ikke blir klar før i 2020.

Sist oppdatert: 27.03.2019 15:12:43