Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Står du i manntallet?

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 10.07.2019 09:00:00
Ellen Jægersborg

- Kom innom å se om du står i manntallet. Vi har åpent mandag til fredag kl. 9 til 15, sier Ellen Jægersborg på servicetorget. Manntallet ligger også ute på biblioteket.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​Manntallet for Trysil er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget og på folkebiblioteket.

For å kunne stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. I henhold til valgloven § 2-6 skal manntallet legges ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.

Offentlig ettersyn

I Trysil har valgstyret vedtatt at manntallet skal legges ut på følgende steder:

  • Servicetorget i Trysil rådhus
  • Trysil folkebibliotek

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn.

Valgkort

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i stemmelokalet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med oss for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Skjæringsdatoen 30. juni

Hvis du har flyttet til Trysil og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, så står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra - og har stemmerett her. Da må du enten forhåndsstemme hos oss eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.

Krav om retting i manntallet

I henhold til valgloven § 2-7 så kan:

  • Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp.
  • Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.
  • Valgstyret skal sørge for at stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17 dagen etter valgdagen. Eget søknadsskjema finner du til høyre. Du kan også få det ved henvendelse til servicetorget i rådhuset.

Krav om retting sendes skriftlig til Valgstyret i Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil eller til postmottak@trysil.kommune.no. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.

 

Sist oppdatert: 19.07.2019 10:31:31