Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil gir barnehagegaranti fra 2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.12.2016 09:20:00
Turid Backe-Viken og Linn Rundfloen

​Turid Backe-Viken, A og Linn Rundfloen, H er kjempeglade for at hele kommunestyret stilte seg bak innføringa av barnehagegaranti i Trysil. Nå skal alle som søker, få så stor plass de ønsker raskt og senest innen tre måneder.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Fra 1. januar 2017 er alle småbarn i Trysil garantert barnehageplass senest tre måneder etter at de søker.

​Det var et enstemmig kommunestyre som i julemøtet 20. desember vedtok å innføre barnehagegarantien.

Løpende opptak

Garantien innebærer at alle som bor i, eller flytter til Trysil er garantert plass i barnehage innen rimelig tid og senest tre måneder etter at søknaden er levert. De skal også få så stor plass som de søker om, men de kan ikke velge barnehage. Plass tilbys i de barnehagene som har ledig kapasitet.

Gledelig

- Dette er et vanskelig budsjett, og vi skulle alle ønske at rammene var større. Det er tiltak og aktiviteter som vi må legge på vent, avvise eller skjære ned på. Da er det om mulig enda mer gledelig at et samlet kommunestyre prioriterer barnehagegaranti, sa Turid Backe-Viken, A i sitt budsjettinnlegg.

Stor betydning

Hun fortsatte:

- Gledelig fordi vi mener denne saken har så stor betydning for framtidas Trysil. Vi må legge til rette for at småbarnsfamilier kan bo og virke her. De som allerede bor her, skal slippe fortvilelsen med brev i postkassa om at de dessverre ikke fikk barnehageplass, eller at det dessverre bare var ledig i to dager og ikke fem som de søkte på. Det er altså umulig for de fleste å forholde seg til dette, skal du søke permisjon uten lønn, lete frem en ukjent dagmamma, trygle arbeidsgiver om hjemmekontor noen dager i uka? Det funket kanskje før med familienettverk og mammaer i deltidsstillinger, sa hun.

Hurra!

- Dagens moderne familier fungerer ikke slik, vi vil ha tilflyttere og de har ikke noe nettverk når de kommer. Vår oppgave blir da å legge til rette. Så dette er jammen en bra dag. Hurra for at vi greier å prioritere tiltak som jeg mener har direkte påvirkning og sammenheng med kommunens øverste mål, nemlig befolkningsutvikling! sa Turid Backe-Viken.

Når de unge

Linn Rundfloen, H sa på vegne av de borgerlige partiene at barnehagegarantien er ekstremt viktig for å nå de unge og minimere utflytting, og for å nå målet i vedtatt næringsplan om 30 nye arbeidsplasser i året. Hun la vekt på at politikere, administrasjon og tjenestebrukere må samarbeide og kommunisere godt, og at informasjonen må bedres slik at alle får oversikt over behov og kapasitet.

- Stadig flere ønsker barnehageplass i sentrum, men vi må fylle opp ledige plasser i grendene før vi tilsetter flere i de sentrumsnære barnehagene, sa hun.

To forslag 

Både Backe-Viken og Rundfloen gikk på talerstolen med forslag om å gi rådmannen fullmakt til å tilsette barnehagepersonell når behovet oppstår som følge av garantien. De ble bedt om å samordne forslagene sine. Det nye forslaget ble fremmet av hele kommunestyret, enstemmig vedtatt og lyder slik:

Vedtaket

Rådmannen får fullmakt til å engasjere nødvendig personale for å innfri Trysil kommunes barnehagegaranti fra 1. januar 2017. Dette gjelder eventuelt personale utover grunnbemanningen for å kunne innfri løpende opptak gjennom året. Hovedutvalg for oppvekst og kultur orienteres løpende om situasjonen rundt barnehagegarantien, til enhver tid ledige plasser (både offentlige og private) og økonomiske konsekvenser ved løpende opptak.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 10.05.2017 12:57:38