Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Det blir skuterløyper i Ljørdalen fra neste vinter

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 24.11.2016 11:02:58
Mann hviler på snøskuter

​Om ett år - på førjulsvinteren 2017 - blir det mulig å kjøre snøskuter i Ljøradalføret som det eneste stedet i Trysil.

Mot ni stemmer har Trysil kommunestyre bestemt at bare Ljøradalføret skal få skuterløyper i denne omgang.

​Flertallsvedtaket ble fattet av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og fire av Høyres seks representanter; Knut Løken, Anders Nyhuus, Øyvind Bæk og Lars Lillebo Tøraasen og lyder slik:

Det åpnes for snøskuterløyper i Trysil kommune begrenset til Ljøradalføret. Det utarbeides forskrift og plankart med bestemmelser for dette. Ordningen evalueres etter to år. På sikt ser vi dette som en betydelig mulighet for utvikling av næring rundt denne aktiviteten. Det vil bli et fint supplement til andre tradisjonelle, fysiske friluftsinteresser og kunne tiltrekke seg nye grupper besøkende.
Målet er oppstart fra og med vintersesongen 2017/2018.

Flendalen og Vestre Trysil

Mindretallet (Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyres Liz Bjørseth og Linn Rundfloen) ønsket skuterløyper også i Flendalen og Vestre Trysil og stemte for dette forslaget, men slik blir det altså ikke:

Det åpnes for snøskuterløyper i Trysil kommune, henholdsvis i Ljørdalen, Flendalen og Vestre Trysil. Ljørdalen og Flendalen ses i sammenheng. Trysil kommune tar kontakt med aktørene fra disse stedene, som har kommet med innspill, med sikte på samarbeid. Det utarbeides forskrift og plankart med bestemmelser for dette. Ordningen evalueres etter to år. Mål om oppstart fra og med vintersesongen 2017/2018.
Positive innspill fra næringslivet og stort engasjement i grendene verdsettes. På sikt ser vi dette som en betydelig mulighet for utvikling av næring rundt denne aktiviteten. Det vil bli et fint supplement til andre tradisjonelle, fysiske friluftsinteresser og kunne tiltrekke seg nye grupper besøkende.

Planprosess

- Det må nå settes i gang en planprosess med utredningsarbeid for å både fastsette mulig løypetrase og forskrifter til denne traséen. Det er en prosess som likner på en reguleringsprosess etter plan- og bygningsloven og vil ta noe tid. Vi rekker ikke å få et godkjent løypenett før til vinteren 2017/2018, sier Bjørn Tore Bækken, leder for plan-, bygg- og miljøavdelingen.

 

Sist oppdatert: 10.05.2017 12:59:13