Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Reservasjonsretten skapte debatt i kommunestyret

Ultalydbilde av et foster

​Ultralydbilde av foster.

 

 

Høringsuttalelsen fra Trysil om legers reservasjonsrett skapte stor debatt i kommunestyret 29. april - rett og slett fordi noen ville diskutere den og andre ikke.

​Debatten kom nemlig etter at helseministeren hadde trukket hele forslaget om å gi leger rett til å reservere seg mot å henvise til abort. Det skjedde like før høringsfristen gikk ut 30. april.

Død sak

- Saken er lagt død og bør fjernes fra sakslista, mente de borgerliges talsmann Anders Nyhuus, H.

De rødgrønne var ikke enige:

- Nei, høringsfristen er ikke ute. Vi vet ikke hvilket alternativ helseministeren vil komme opp med. Og vi vet ikke om det kommer på høring, sa Marit Nyhuus, SV.

- Vi må derfor sende noen signaler nå som går på at vi er uenige i ethvert forslag som praktisk eller på annen måte vil kunne svekke kvinners rettigheter til lovfestede helsetjenester, sa Gry Vanja Eriksen, Ap.

Høringsuttalelse

Etter en lang debatt - du finner hele ordskiftet i dokumentet til høyre - vedtok kommunestyret med 15 (Ap, Sp og SV) mot 10 (H, Frp, KrF og V) å sende følgende høringsuttalelse om reservasjonsretten:

  1. Trysil kommune er uenig i at det innføres regler som gir fastleger rett til å reservere seg mot å henvise til abort, prevensjon og assistert befruktning.
  2. En slik reservasjonsrett anses som en begrensning av kvinners frihet og lovfestede rettigheter.
  3. Trysil kommune kan ikke akseptere at den enkelte fastleges samvittighet skal kunne være avgjørende i spørsmål om å yte lovpålagte tjenester.
  4. Trysil kommune har registrert at helseministeren vil droppe forslaget, men er i ferd med å finne en annen løsning som skal være bedre. Trysil kommune er ikke kjent med hva denne løsningen innebærer og ønsker å presisere at vi er uenig i ethvert forslag som praktisk eller på annen måte vil kunne svekke kvinners rettigheter til lovfestede helsetjenester.

Nytt forslag

7. mai sendte helseministeren ut ei pressemelding om at leger ikke lenger skal henvise til abort. Der heter det:
- Alle fastleger skal ta imot og hjelpe kvinner som vurderer abort. Kvinnen skal få undersøkelsene og informasjonen hun trenger. Hun skal få veiledning og praktisk hjelp til å fremme begjæring om svangerskapsavbrudd overfor sykehus eller nemnd. Kvinner som ønsker det, skal kunne oppsøke sykehuset direkte for å få utført abort. Det kan de allerede i dag.

Ny høring

I forslaget vil det bli tydeliggjort at det ikke er mulig å reservere seg mot å sette inn spiral, forskrive p-piller eller henvise til assistert befruktning. Kommunens ansvar for å påse at fastlegene ikke reserverer seg i strid med regelverket vil også bli tydeliggjort. Det vil også bli presisert hvilken oppgavefordeling fastleger med felleslister kan ha. Det vil bli mulig å ringe et grønt telefonnummer for kvinner som ønsker råd og veiledning om abort. Forslaget til løsning blir sendt på høring i juni med høringsfrist 15. september. Departementet tar sikte på iverksettelse 1. januar 2015.

Mer informasjon om det nye forslaget fra helseministeren finner du til høyre.


 

Sist oppdatert: 10.05.2017 13:04:06