Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kommunestyret takket ordføreren for innsatsen gjennom 16 år

Anders Nyhuus, Ole Martin Norderhaug og Marit Nyhuus med maleri av Finn Moen

​Maleriet som ordfører Ole Martin Norderhaug (i midten) fikk i avskjedsgave, er enda finere enn dette fotografiet viser. Blitsen vår ødela det fine lyset i bildet. Opposisjonsleder Anders Nyhuus til venstre og varaordfører Marit Nyhuus til høyre.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Ordfører Ole Martin Norderhaug ble svært glad for avskjedsgaven fra kommunestyret; et nydelig maleri av Finn Moen.​

- Dette maleriet skal få hedersplassen i stua vår, sa ​Ole Martin Norderhaug. Han er veldig begeistret for Finn Moens malerier, og særlig fascinert er han av lyset som kunstneren evner å få ned på lerretet.

Ordfører i 16 år

Ole Martin Norderhaug ble landets første direktevalgte ordfører i 1999. Siden har han beholdt ordførerklubba i Trysil. Men nå er det slutt. Det var en takknemlig ordfører som ledet det siste kommunestyret i denne perioden.

- Jeg har gledet meg til hver eneste dag. Det er et privilegium å være ordfører i Trysil. Disse 16 åra har gått utrolig fort, sa han.

Roser og ros

Han brukte ikke kommunestyremøtet til å oppsummere de 16 åra. Det skal han gjøre i en annen sammenheng, sa han. Men han takket hver og en for innsatsen, ga dem ei rose og velfortjent ros.

- Dere har vært med på å gjøre ordførertida mi til ei spennende reise, sa han.

Engasjement

Kommunestyret i Trysil består ifølge ordføreren av utrolig ulike folk med ulik bakgrunn, meninger og løsninger.

- Men alle har et sterkt engasjement og ønske om å gjøre det beste for bygda si. Jeg har en enorm respekt for dere fordi jeg vet hvor mye arbeid det er å forberede seg skikkelig til møtene. Jeg skulle ønske folk visste hvor stor innsats kommunestyret legger ned for at Trysil skal være en god kommune å vokse opp i, leve i og drive næring i, sa ordføreren.

Verdighet og respekt

Opposisjonsleder Anders Nyhuus fra Høyre og varaordfører Marit Nyhuus fra SV overrakte avskjedsgaven og holdt tale til ordføreren.

- En kommunestyreperiode er over med alt det fører med seg. Noen slutter - med eller mot eget ønske, andre fortsetter. Det er tid for forandring. Etter mine første fire år i lokalpolitikken føler jeg først og fremst takknemlighet. Verdighet og respekt preger møtene, og vi har respekt for hverandres person og meninger, sa han.

Takk til ordføreren

Han takket ordfører Ole Martin Norderhaug fordi han har vært tålmodig og forståelsesfull.

- Du har gitt meg plass og tid til å finne min måte å være representant på. Jeg har ofte følt at du har tatt innersvingen på meg, men det har alltid vært på sak, aldri på person. Jeg har tatt det som en kompliment at du har funnet meg din motstand verdig.

Lov å være uenig

Anders Nyhuus er takknemlig for at han er en del av et samfunn og politiske organ der han kan være uenig med politisk ledelse og andre uten å risikere represalier.

- Jeg kan si det jeg tror på, uten å risikere å bli likvidert på parkeringsplassen utenfor her etterpå. Like sør for oss, på Trysil hotell, har folk på flukt fått ly. For dem er dette helt utenkelig, sa han.

Må våkne

Han synes en valgdeltakelse 64 % er urovekkende.

- Vi har noen umistelige verdier i vårt samfunn. Ytringsfrihet og demokrati er to. Har vi det for bra? Likegyldighet er farlig. Jeg sier som Syse; Det ikke nok stå opp om morgenen, man må våkne også.

Dett var dett

- Ole Martin, dett var dett. Nå er det over. Dette er det siste ordinære kommunestyremøtet du skal lede. 16 år har du sittet. Du har sett kommunepolitikere komme og gå, men jeg og Andreas Akre har vært med i alle åra, sa varaordfører Marit Nyhuus i sin tale.

Internasjonale

- Det har skjedd veldig mye på 16 år. Trysil har befestet sin stilling, nasjonalt og internasjonalt, som vinterdestinasjon nummer 1. Vi har blitt mer internasjonale gjennom reiselivet, ordførerens engasjement i grenseoverskridende prosjekter som Green 2020, SITE og flyplassen og gjennom tilflytting av arbeidsinnvandrere, flyktninger og asylsøkere, sa hun.

Nye arbeidsplasser

- Reiselivsstrategien er vedtatt. Sommersatsinga på sykkel begynner å ta form. Trysils omdømme er i bedring. Næringsplan har vi vedtatt, og det hadde kanskje vært artig for deg å være med og skape 30 nye arbeidsplasser i året, men du får stole på at vi andre klarer det, sa hun.

Vonde saker

Det har ikke vært bare gode dager de siste 16 år.

- Det vondeste var alt som skjedde rundt skolestrukturen. Og salget av driftsapparatet i Trysilfjellet og saga var utfordrende, sa hun.

Tydelig kroppsspråk

Marit Nyhuus synes ordføreren som regel er grei og hyggelig.

- Men når du sitter med korslagte armer, er det ikke lett å komme med nye forslag og andre meninger, verken for politikere eller andre. Med et så tydelig kroppsspråk slipper vi i alle fall å tvile på hvor du står.

Historieforteller

- Med din pedagogiske bakgrunn og historiske interesse har du fått et ry som historieforteller. Måten du formidler Trysils historie på, er utrolig spennende, inspirerende og interessant. Jeg håper den nye ledelsen kan tenke seg å bruke deg der det er naturlig, også i å formidle historien til Trysils nye generasjoner. Historien er grunnlaget for Trysils framtid, sa Marit Nyhuus.

Medvind

- Du overlater ei skute som flyter godt i medvind for tida, men det kommer ikke av seg selv. Vi må jobbe videre for å ha vind i seilene med næringsutvikling, tilflytting og befolkningsvekst. Jeg er sikker på at du vil følge godt med på det som skjer framover, sa hun.

Ordføreren gir rose til Kent BakkeOrdføreren gir rose til Siv Rønningen 

Ordfører Ole Martin Norderhaug takket kommunestyret for innsatsen de siste fire år og delte ut rose til samtlige,
her Kent Bakke, Høyre og Siv Rønningen, Kristelig Folkeparti.
Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune
 

Sist oppdatert: 10.05.2017 13:03:16