Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ny sentrumsbarnehage satt på vent

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 27.02.2020 13:39:01
Østmojordet barnehage

​Planen er å rive Østmojordet barnehage og bygge en ny, stor sentrumsbarnehage med plass til 100 unger der. Flertallet i kommunestyret vil ikke låne 100 millioner kroner til det før de ser hvordan kommuneøkonomien utvikler seg i første tertial.

​På grunn av kommunens anstrengte økonomi vedtok kommunestyret å vente med å gi klarsignal for ny sentrumsbarnehage.

​Vedtaket ble fattet med minst mulig flertall (Ap, H og FrPs 12 mot Sp og SVs 11 stemmer) og lyder slik:

På grunn av kommunens økonomiske situasjon er det nødvendig å vente til behandlingen av 1. tertialrapport 2020 før man velger å ta opp opptil 100 millioner kroner i lån for bygging av ny, offentlig barnehage. Saken utsettes derfor til kommunestyrets behandling av 1. tertialrapport 2020. 

Etter planen skjer det i kommunestyremøtet 23. juni.

Hør debatten

Alle i kommunestyret er opptatt av barnehagene våre, og mange tok ordet flere ganger i saken. Først Maja Øvergård, leder i ungdomsrådet og så Per Johnny Talaasen, FrP, Turid Backe-Viken, Ap, Anders Nyhuus, H, Hans Gunnar Solvang, Sp, rådmannen, Henrik Skogstad, Sp, Even Eriksen, Ap og Ole André Storsnes, Sp.

Du kan se og høre debatten på  kommune-TV her:

Før gruppemøte

Etter gruppemøte

Etter samordning av utsettelsesforslag

Innstillingen

Formannskapets innstilling som kommunestyret altså ikke vil ta stilling til før i juni, lyder slik:

Det bygges en ny sentrumsbarnehage på Østmojordet, i tråd med anbefalingene i saksframlegget, med plass til 100 unger. Denne skal erstatte de to gamle barnehagene på Østmojordet og Nysted.
Det settes av investeringsmidler i budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 slik at barnehagen kan ferdigstilles i løpet av 2022. Barnehageutbyggingen lånefinansieres i sin helhet.

Sist oppdatert: 27.02.2020 14:48:08