Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Miljødirektoratet vil ikke betale for Trysils ulveundersøkelser

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 03.11.2017 15:39:20
Ulvepar

​De 20 millionene som regjeringen har satt av som støtte til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold skal ikke brukes til å finne ulvens geografiske og genetiske opphav, slår Miljødirektoratet fast.

Miljødirektoratet har avslått søknaden fra Trysil kommune om tilskudd til en undersøkelse av ulvens opphav.

​Tryslingenes ønske om en alternativ undersøkelse for å finne ut av hvor dagens ulver i Norge kommer fra genetisk og geografisk, faller utenfor den nye støtteordningen til kommuner med ulverevir, slår Miljødirektoratet fast i et vedtak som ikke kan ankes.

Føringer

- Kommunenes bruk av pengene skal henge saklig sammen med belastningen med å ha et ulverevir. Tiltak som kan være aktuelle, er for eksempel støtte til grunneiere som mener de har fått redusert sine jaktinntekter som følge av ulv, støtte til næringsutvikling, til transport, til fysiske tiltak for å gjøre innbyggere tryggere der det er ønske om det, til idretter og aktiviteter for å kompensere for manglende bruk av skog og mark og så videre, heter det i et brev fra Klima- og miljødepartementet som direktoratet viser til i avslaget.

Ny frist

Miljødirektoratet har gitt Trysil kommune ny søknadsfrist til 10. november dersom politikerne ønsker "å komme med en ny søknad med tiltak som faller inn under tilskuddsreglenes formål". Kommunestyret har møte 6. november. Vi får se om dette blir et tema der.

Søknaden

Det var i kommunestyret 3. oktober at flertallet - Høyre, Sp og FrP - vedtok å sende søknaden om tilskudd til en alternativ undersøkelse for å finne ulvens opphav. De vedtok også å sette av 1 million kommunale kroner for at undersøkelsen skulle kunne gjennomføres uansett dersom det blir nødvendig.

Verdt pengene

- To ting kan hindre at vi bruker den kommunale millionen, enten at vi får tilskuddet, eller at departementet oppfyller Stortingets vedtak fullt ut. Det innebærer blant annet å samle inn nytt materiale fra aktuelle regioner. Det kan virke som de er litt på gli. Men hvis det ikke skjer, må vi være villige til å legge såpass i potten, sa Anders Nyhuus, H.

Motstandere

Ap og SV ville verken være med på å søke om tilskudd til undersøkelsen, eller å bruke 1 million kommunale kroner på formålet. De var enige i at det er viktig å finne ut hvor ulven kommer fra, men mente at det ikke er kommunens oppgave å gjøre det. Avstemminga endte med 13 stemmer for å søke og 12 mot.

Sist oppdatert: 03.11.2017 16:01:48