Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i kommunestyret 2.10.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 26.09.2018 08:22:51
Even Eriksen, Knut Løken, Frank W. Lie Bråten og Per Hagebakken på Skjæraasenkaféen

Vanligvis får kommunestyremedlemmene bare en bagett hver til lunsj, men på Skjæraasendagene har voksenopplæringa Skjæraasenkafé i kulturhuset Hagelund. Even Eriksen, Ap, Knut Løken, H, Frank W. Lie Bråten, Ap og Per Hagebakken, Sp - og alle de andre i kommunestyret - satte pris på matvrien i form av en syrisk varmrett.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Det var gemyttlig i lunsjen, men inne i kommunestyresalen var det til tider ganske så heftige diskusjoner på møtet 2. oktober. Hør debattene her.

​Møtet begynte med to orienteringer:

 • Siri Lonkemoen i Korus Øst presenterte resultatene av Ungdataundersøkelsen på Trysil ungdomsskole i vår. Der var det mye positivt å høre om ungdommene våre! Men også signaler om at vi har noen utfordringer vi som kommune må ta tak i - og vi er i gang. Øyvind Bæk, H, kommunalsjef Roar Vingelsgaard, Ole André Storsnes, Sp, Erik Lund, Sp, Turid Backe-Viken, Ap, Knut Løken, H, Marit Nyhuus, SV, Lars Lillebo Tøraasen, H, Per Gunnar Stensvaag, Sp og Even Eriksen, Ap hadde engasjerte innlegg. Hør her.
 • Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk ga informasjon til eier fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Han presenterte selskapet og alle dets oppgaver, fortalte om sommerens skogbranner og Trident Juncture blant annet og skrøt av Trysils brann- og redningsmannskaper. Erik Lund, Sp, Anders Nyhuus, H, Ole André Storsnes, Sp og Per Gunnar Stensvaag, Sp stilte gode spørsmål. Hør her.

Interpellasjon

Trysil Aps interpellasjon om barnefattigdom og økte sosiale forskjeller skapte debatt. Anders Nyhuus, H foreslo å avvise den da innhold og form brøt med kommunens reglement for interpellasjoner, men ordføreren valgte å være smidig i forhold til periodens første interpellasjon og svarte på Aps spørsmål. Turid Backe-Viken, Ap, Linn Rundfloen, H, Anders Nyhuus, H, Ole André Storsnes, Sp, ordføreren, Marit Nyhuus, SV, Hans Peter Nyhuus, Sp, Karen Margrethe Tangnæs, Ap, Per Gunnar Stensvaag, Sp og Even Eriksen, Ap hadde ordet. Hør debatten.

Kommunestyret vedtok enstemmig å sende følgende bestilling til rådmannen:

 • Rådmannen bes om å framlegge en analyse av statistikk og tallgrunnlag for barn i husholdninger med lav inntekt i vår kommune, sammenliknet med nasjonale og lokale forhold.
 • Trysil kommunes tverrfaglig samarbeid, tiltak og struktur for å fange opp unge som faller utenfor beskrives i et samlet bilde.
 • Målrettede og konkrete tiltak beskrives.
 • Tiltakspakken presenteres og innarbeides i neste års budsjett.

Ny traktor

Vegavdelingen får ta opp et lån på 1,48 millioner kroner for å kjøpe en ny traktor. Det vedtok kommunestyret enstemmig etter en del om og men rundt hvor mye penger det egentlig var snakk om, med og uten merverdiavgift, innbytte av den gamle og om vi har tilstrekkelig utstyr til traktoren. Bjarne Skarpmo, Ap ble kjent inhabil fordi han som ansatt i Abakus har vært rådgiver i saken og evaluert tilbudene. Randi Sætre, Ap, Erik Lund, Sp, Anders Nyhuus, H, Per Hagebakken, Sp, Per Johnny Talaasen, FrP, rådmannen, ordføreren, teknisk sjef og Liz Bjørseth, H hadde ordet. Hør debatten.

Fra slam til gass

Trysil kommunes dispensasjon for å deponere slam på Kabbediket går ut ved nyttår. Nå ser administrasjonen på mulighetene for et framtidig, småskala slambehandlingsanlegg som kan produsere biogass til f.eks. Trysil Fjernvarme AS og jordforbedringsprodukt. Kommunestyret vedtok enstemmig uten at noen tok ordet å bevilge 400 000 kroner til et forprosjekt, utarbeidelse av anbudspapirer og anbud. De vil ha forprosjektrapporten til behandling senest i mars 2019 og at bygginga eventuelt settes i gang senest 1. halvår 2020. Administrasjonen må i mellomtida søke om å få forlenget dispensasjonen på Kabbediket.

Boliger i Bygderberget

Derimot ble det en lang debatt om boliger til førstegangsetablerere og andre vanskeligstilte på boligmarkedet. Alle vil ha rask boligutbygging i Bygderberget. Men hvem skal bygge - kommunen eller private? Og hvordan kan boligene bli rimelige for kjøperne - skal de subsidieres eller støttes på andre måter? var blant spørsmålene. Anders Nyhuus, H, Erik Eriksen, Ap, Erik Sletten, Sp, Marit Nyhuus, SV, Liz Bjørseth, H, Ole André Storsnes, Sp, Per Johnny Talaasen, FrP, Hans Peter Nyhuus, Sp, Erik Lund, Sp, Bjarne Skarpmo, Ap og Randi Sætre, Ap hadde ordet. Hør debatten.

Mot H og FrPs sju stemmer vedtok flertallet på 18 (Ap, Sp og SV):

 1. I 2019 utføres det grunnarbeid for å klargjøre ti eneboligtomter i Bygderberget.
 2. Det avsettes kr 500 000 til å utføre forprosjekt på tre leilighetsbygg i Bygderberget.
 3. I 2019 legges det videre opp til å utføre grunnarbeid og ferdigstille tre leilighetsbygg i Bygderberget.
 4. Bevilgningene til tiltakene i punktene 1 og 3 vurderes i forbindelse med budsjettprosessen for 2019.

H og FrP stemte for Hs forslag:

Punkt 1 endres til: I 2019 utføres det grunnarbeid for å klargjøre ti eneboligtomter og tre leilighetsbyggtomter i Bygderberget for salg.
Punkt 2, 3 og 4 utgår.
Nytt punkt 2: I løpet av høsten 2018 skal Trysil kommune utrede ulike målrettede finansieringsløsninger for førstegangsetablerere fra Trysil kommune.

Omorganisering

Kommunestyret ga enstemmig og uten et ord rådmannen fullmakt til å gjøre noen omorganiseringer i rådhuset. Grepene han ønsker å ta i første omgang, er å:

 • legge næringssjef, engasjementstillingen på næringsavdelingen og samfunnsplanleggeren i stab under seg.
 • flytte næringskonsulenten som hovedsakelig driver med saksbehandling av salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger og tobakkssaker til en annen avdeling, hvilken er ikke klart.
 • legge miljøvernsjef, miljørådgiver og arealplanleggerne i stab under kommunalsjef for forvaltning og teknisk drift.
 • flytte eiendomsskatt til økonomiavdelingen.
 • gjøre en avdeling med egen avdelingsleder av resten av dagens plan-, bygg- og miljøavdeling, det vil si byggesak og kart og oppmåling.

Ny klagenemnd

Kommunestyret vedtok enstemmig ordførerens forslag om gjenvalg:

Som klagenemnd for fondsstyresaker ut kommunestyreperioden 2015-2019 velges:
Jon Ola Lund (leder)
Olav Teppen
Martha Flermoen

Vil du høre hva annet som ble sagt og/eller det sangglade kommunestyrets versjon av Einar Skjæraasens Vandringsvise, kan du hoppe fra sak til sak i TV-opptaket til høyre. 

Sist oppdatert: 03.10.2018 09:35:54