Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i kommunestyret 13.2.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.02.2018 10:05:47
Tepas

​På eierskapsdagen 13. februar ble kommunestyret bedre kjent med Tepas AS (bildet) og Abakus AS.

Bildet er lånt fra Tepas sin hjemmeside.

TV-opptaket fra kommunestyremøtet 13. februar er ferdig redigert. Du kan høre debattene, spørsmål og svar og hva som ellers ble sagt her.

​Kommunestyremøtet startet med eierskapsdag med Tepas AS og Abakus AS. Dessverre sviktet lyden oss på Tepas-orienteringa. Vi skal legge ut et resyme av hva styreleder Helge Bonden og daglig leder Kjetil Svingen sa. Orienteringa daglig leder Hege Løland ga om Abakus, kan du høre her.

Tobakksutsalg

Kommunene har fått ansvar for å drive tilsyn på alle steder som selger tobakk. Kommunestyret vedtok enstemmig at kontrollene skal gjennomføres på samme måte som kontrollene etter alkoholloven, og at kommunen skal innhente tilbud fra eksternt selskap på gjennomføring av kontrollene.​ Hva salgsstedene skal betale i tilsynsavgift, vil politikerne komme tilbake til når de vet hva kontrollene kommer til å koste.

Liz Bjørseth hadde ordet for å be om å få sin habilitet vurdert. Hvorfor hører du her.

Skjermet enhet

En ressurskrevende pasient krever ekstraordinære tiltak på demensavdelingen Borgtun. Kommunestyret vedtok enstemmig:

 1. Det opprettes en midlertidig skjermet enhet ved Trysil sykehjem, avdeling Borgtun. 
 2. Det tildeles 4,55 nye årsverk med virkning fra 1.4.2018 der fagleder for enheten skal inngå som en del av ordinær turnus. 
 3. Enheten regnskapsføres som eget tiltak gjennom 2018. 
 4. Sektoren tilføres 1 968 000 kroner. 
 5. Tildelte årsverk/aktuelt tiltak reduseres/avsluttes når pasientens funksjonsnivå/behov endrer seg eller opphører. 
 6. Framtidig bemanningsbehov på Borgtun skal framlegges som egen sak der faglige og økonomiske vurderinger skal framgå som grunnlag for ev. opprettelse av nye stillinger.

Alle stillingene som ble opprettet i forbindelse med forrige særlig ressurskrevende bruker på Borgtun, skal overføres til den nye, også de 2,2 stillingene hovedutvalg for helse og omsorg ville komme tilbake til. Summen i punkt 4 ble redusert fra 3,7 millioner som rådmannen ba om til snaut 2 millioner.

Frank Smestad, SV, Knut Løken, H og Randi Sætre, Ap hadde ordet. Hva de sa, hører du her.

Nye stillinger

Bemanningssituasjonen i forvaltning og teknisk drift er krevende. Kommunestyret vedtok enstemmig:

 1. Det opprettes følgende nye stillinger på sektoren forvaltning og teknisk drift:
  100 % stilling som tilsynsfører knyttet til vann, avløp og byggesak
  100 % stilling innen natur- og miljøforvaltning
 2. Fagområdet kart og oppmåling tilføres økt stillingsressurs på 30 %. Økningen legges til allerede budsjetterte 1,7 årsverk.
  Stillingene og stillingsøkningen finansieres innenfor sektorens budsjettramme i 2018 og blir en del av budsjett- og økonomiplanbehandlingen for 2019–2022.

Malin Åkesson, Ap hadde ordet. Hva hun sa, hører du her.

Investeringer 2017

Investeringsregnskapet 2017 ble lagt fram som orienteringssak. Per Hagebakken, Sp var glad for at ombygginga av Innbygda skole, SFO og Trysil ungdomsskole ble billigere enn budsjettert. Ole André Storsnes, Sp etterlyste investering i ny traktor. Teknisk sjef Hans Martin Aas svarte. Per Johnny Talaasen, FrP spurte om finansieringa av den nye boligen i Vestsidevegen. Eiendomssjef Ståle Elgshøen svarte. Randi Sætre, Ap spurte om flere punkter som gjaldt finansiering. Økonomisjef Gerard Kort svarte. Hva de sa, hører du her.

Båndtvang

Turid Backe-Viken, Ap stilte spørsmål om innføringen av ekstraordinær båndtvang og hvorfor det ikke er gjort unntak for trening av jakthunder. Miljøvernsjef Bjørn Tore Bækken svarte. Hva de sa, hører du her.

UKM-utstilling

I lunsjpausen besøkte kommunestyret kunstutstillinga til Ung kultur møtes i kulturhuset Hagelund. På forhånd fortalte kultursjef Anne Norderhaug Sætre om Ung kultur møtes, om det tre timer lange sceneshowet og de 78 kunstbidragene. I alt var 107 trysilungdommer med på arrangementet som trakk fullt hus. Hva hun sa, hører du her.

Sist oppdatert: 15.02.2018 10:34:58