Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kommunestyremøtet 5. mai 2020

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 06.05.2020 15:20:00
Collage med fire ulike næringer

Mindretallet (Ap og H) ville at landbruksfondet skulle gjøres om til koronafond ut 2020 slik at flere bransjer kunne søke om tilskudd. Flertallet Sp, SV og FrP sa nei. Dette var saken som skapte mest debatt i kommunestyremøtet 5. mai.

​Kommunestyret behandlet ni saker i sitt møte 5. mai.

​Møtet ble avviklet som fjernmøte på Whereby og ligger ute på kommune-TV (velg en annen nettleser enn Internet Explorer).

Generalforsamling

Møtet begynte med generalforsamling i Trysil kommune Holding AS. Erik Engan fortsetter som styreleder og Connie Bjørseth som styremedlem. Styremedlem Thomas Pedersen var ikke på valg.

Engans orientering om selskapets økonomi og innleggene til Thomas Pedersen, H, Malin Skålholt kan du se og høre her.

Koronainformasjon

Deretter informerer rådmann, kommuneoverlege, næringssjef og ordfører om koronasituasjonen i Trysil.

Malin Skålholt Åkesson, Ap, Anders Nyhuus, H, Turid Backe-Viken, Ap, Ole André Storsnes, Sp, varaordfører Stine Akre, SV og Per Johnny Talaasen, FrP tok også ordet.

Hva som ble sagt, kan du se og høre her.

Sentrumsplanen

Plansjef Bjørn Tore Bækken orienterte om arbeidet med områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum, den såkalte sentrumsplanen. Han fortalte blant annet om hovedprinsippene de kommer til å legge til grunn i planforslaget som de har ambisjoner om å legge fram til politisk behandling i juni.

Anders Nyhuus, H, Malin Skålholt Åkesson, Ap, Einar Hyllvang, Ap, Frank W. Lie Bråten, Ap tok også ordet.

Hva som ble sagt, kan du se og høre her.

Ordensreglement i Trysil-skolen

Etter forslag fra Ap utsatte kommunestyret enstemmig forskrift om reglement for orden og oppførsel i Trysil-skolen da de vil at den skal behandles i samarbeidsutvalgene i skolene først.

Jon Storfjord, Ap, Ole André Storsnes, Sp, rådmannen og ungdomsrådets leder Maja Øvergård hadde ordet.

Hva som ble sagt, kan du se og høre her.

Boktilskudd

Anders Nyhuus, H ble enstemmig kjent inhabil i saken om tilskudd fra Trysil kommunes bokfond. Hvorfor og hvilke bokprosjekter som fikk tilskudd, kan du se og høre her.

Læreplasser

Terje Stenseth, Ap ble enstemmig kjent inhabil på saken om finansiering av læreplasser innen barne- og ungdomsfaget. Høyre ville utsette saken, men fikk bare støtte av FrP. Dermed ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Terje Stenseth, rådmannen, ungdomsrådets leder Maja Øvergård, Anders Nyhuus, H, ordfører Erik Sletten, Sp, Elisabeth Sakrisson, Ap og Turid Backe-Viken, Ap hadde ordet.

Hva som ble sagt, kan du se og høre her.

Landbruks- eller koronafond

I behandlinga av økonomiske avklaringer i forbindelse med koronaviruset covid-19 var politikerne mest uenige om landbruksfondet fortsatt skulle være øremerket landbruket, eller om det i 2020 skulle gjøres om til et koronafond der alle bransjene kunne søke om tilskudd. Det forblir landbruksfond vedtok Sp, SV og FrPs 12 mot Ap og Hs 10 stemmer. Hs forslag om å be rådmannen utrede en økning av kommunens bidrag til Destinasjon Trysil falt med de samme 10 mot 12 stemmene.

Rådmannen, Ole André Storsnes, Sp, Turid Backe-Viken, Ap, varaordfører Stine Akre, SV, Malin Skålholt Åkesson, Ap, Anders Nyhuus, H, Per Johnny Talaasen, FrP, Per Gunnar Stensvaag, Sp og Frank W. Lie Bråten, Ap hadde ordet.

Hva som ble sagt, kan du se og høre her.

Ingen debatt

I de tre neste sakene; Høring - regional planstrategi for Innlandet 2020-2024, Runa Elisabeth Skyrud - Fritak fra verv som skjønnsmedlem i Sør-Østerdal tingrett og valg av skjønnsmedlemmer i Sør-Østerdal tingrett 2021-2024 var det ingen som tok ordet. I den fjerde foreslo Ap Gry Vanja Eriksen som sin første vara til kontrollutvalget etter Arnfinn Kalfoss som fikk fritak fra politiske verv.

Trysil Bryggeri

Turid Backe-Viken og Malin Skålholt Åkesson, Ap ble begge enstemmig kjent inhabile i saken om salgsbevilling til Trysil Bryggeri.

Ole André Storsnes, Sp, Anders Nyhuus, H, rådmannen og Einar Hyllvang, Ap hadde ordet før kommunestyret enstemmig ga bryggeriet salgsbevilling i lokale og på nett.

Hva som ble sagt, kan du se og høre her.

Referatsaker og spørsmål

Malin Skålholt Åkesson, Ap, rådmannen og Anders Nyhuus, H tok ordet i referatsaken om gryteferdige tiltak-lista som kommunen har sendt inn til KS Innlandet. Nyhuus og Terje Stenseth, Ap tok ordet i referatsaken om nye salderingstiltak innenfor oppvekst og kultur. Og Stenseth spurte om åpning av ungdomsklubb og juniorklubb som rådmannen svarte på. Se og hør hva som ble sagt her.

Turid Backe-Viken, Ap ba om at formannskapsmøtet i mai ikke blir avlyst. Rådmannen, ordføreren, Anders Nyhuus, H, Ole André Storsnes, Sp og varaordføreren hadde ordet. Se og hør hva som ble sagt her.

Anders Nyhuus, H tok opp og stilte spørsmål rundt kronikken En pinne for Trysil som varaordførerne i Trysil og Øyer hadde på trykk i Klassekampen 2. mai. Varaordføreren, ordføreren og Malin Skålholt Åkesson, Ap tok ordet. Se og hør hva som ble sagt her.

 

Saksutredninger og vedtak finner du her.

 

Sist oppdatert: 06.05.2020 15:22:11