Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kommunestyremøtet 12.11.2019

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.11.2019 14:46:38
Even Eriksen, Ap og Hs kommunestyregruppe Thomas Pedersen, Linn Rundfloen og Anders Nyhuus

​Ap - her representert ved Even Eriksen - og Høyres Thomas Pedersen, Linn Rundfloen og Anders Nyhuus klarte ikke å redde barnehagegarantien. Den forsvinner 1. desember, vedtok Sp, SV og FrP. Bildet er tatt før kommunestyremøtet begynte.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Barnehagegarantien avvikles, og rådmannen orienterte om kraftig lut i arbeidet med budsjettet 2020.

​Det var de to temaene, som naturlig nok, tok mesteparten av tida i kommunestyremøtet 12. november. De begynte som vanlig med en sang, denne gang; Jeg snører min sekk.

Interpellasjonsnekt

Trysil Ap hadde fremmet to interpellasjoner; om status i barnehagene og salderingstiltak i budsjett 2020. Ordfører Erik Sletten avviste dem siden han mente at begge omhandler saker som er til behandling i kommunens folkevalgte organer. Hør hans begrunnelse og Even Eriksen referere interpellasjonene her.

Barnehagegaranti

Rådmannen innledet saken om barnehagegarantien med oppdaterte tall. Hør ham her. Oppdateringa endret ikke synet til verken posisjon (Sp, SV og FrP) eller opposisjon (Ap og H). Først foreslo Ap å utsette den til budsjettbehandlinga. Sp, SV og FrP sa nei. Så foreslo de og H å videreføre garantien, men ble nedstemt, da posisjonen stemte for formannskapets innstilling som altså ble vedtatt:

  1. Barnehagegarantien avvikles fra 1. desember 2019, men de barna som står på venteliste, skal sikres tilbud i barnehage senest ved åpning av nye Jordet barnehage.
  2. Det skal gjennomføres ett hovedopptak for de med rett til barnehageplass, jf. barnehageloven § 12 a, og en søknadsfrist for supplerende opptak for plass fra 1. desember.
  3. De som ønsker å benytte seg av barnehageplass, må søke innen disse fristene.
  4. Utover dette foretas supplerende opptak så snart det er ledige plasser.

Høyres subsidiære forslag ble også nedstemt av posisjonen:

De barna som står på venteliste nå, skal også tildeles plass iht. barnehagegarantien slik den er, jf. PS 16/101.

Disse hadde ordet i saken: rådmannen, Turid Backe-Viken, Ap, varaordfører Stine Akre, SV, Even Eriksen, Ap, Linn Rundfloen, H, Anders Nyhuus, H, Malin Skålholt Åkesson, Ap, Ole André Storsnes, Sp, Per Johnny Talaasen, FrP. Hør debatten før pausen her, og etter pausen her.

Sekretariat

Et enstemmig kommunestyre vedtok uten debatt å legge sekretariatet for kontrollutvalget til Glåmdal sekretariat IKS fra 1.1.2020 dersom Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot gjør det samme. Sekretariatet får navnet Kontrollutvalgssekretariat Øst IKS.

Valg

Kommunestyret vedtok enstemmig valgnemndas forslag til medlemmer i en rekke styrer, råd, utvalg og nemnder. Men Trysil Ap fikk bare støtte fra Hs Anders Nyhuus og Thomas Pedersen til forslaget om å utvide Skjæraasenpriskomitéen med en person slik at Ole Martin Norderhaug kan fortsette slik Skjæraasenfamilien ønsker. Forslaget falt med 13 (Sp, SV, FrP og Linn Rundfloen, H) mot 10 stemmer. Ordfører og Jon Storfjord, Ap hadde ordet.

Budsjett 2020

Til slutt i møtet orienterte rådmannen om budsjettbehandlinga så langt. Han understreket at tall og tiltak er foreløpige, og at det vil komme endringer fram mot rådmannens forslag til budsjett 2020 legges fram 22. november. Nå foreligger det tiltak for 53,6 millioner kroner, hvorav 35,6 millioner er på drift. Det gir 5,2 millioner kroner på bunnlinja, et beløp som ifølge Fylkesmannen burde være på over 13 millioner kroner. Rådmannens presentasjon ligger under Mer informasjon.

Hør rådmannens orientering og politikernes spørsmål og kommentarer her.

Einar Hyllvang, Ap, Malin Åkesson, Ap, Linn Rundfloen, H, Anders Nyhuus, H, Ole André Storsnes, Sp, Even Eriksen, Ap, Per Johnny Talaasen, FrP og Turid Backe-Viken, Ap hadde ordet. 

Sist oppdatert: 12.11.2019 15:48:51