Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ingen publikumsplasser på kommunestyremøtet

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 09.10.2020 13:20:00
Kommunestyresalen

​Det er satt inn flere bord i kommunestyresalen for at representantene skal ha tilstrekkelig avstand mellom seg. Det er ikke plass til publikum denne gangen.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Av smittevernhensyn blir det ikke plass til publikum på kommunestyremøtet 12. oktober.

​Kommuneoverlegen har satt en begrensning på 30 personer i kommunestyresalen.

Kommune-TV

Det betyr at det er plass til kommunestyret, tre faste fra administrasjonen samt pressen. De som skal orientere og informere kan bare være til stede under sine egne innlegg.

Publikum henvises til kommune-TV. Sendinga starter kl. 9.

Programmet

Kl. 9: Utdeling av diplom til Miljøtårn-sertifiserte virksomheter ved ordfører Erik Sletten
Kl. 9.30: Status i koronasituasjonen i Trysil ved kommuneoverlege Hanna Rydløv
Kl. 10.15: Informasjon om reiselivsstrategien ved daglig leder i Destinasjon Trysil Gudrun Sanaker Lohne
Kl. 10.45: Tilstandsrapport fra barnevernet 2020 ved enhetsleder for familie Kirsten Abild Jensen og barnevernleder Eva Holmseth

Sakslista

Disse sakene skal behandles:

 • Tilstandsrapportering fra barnevernet 2020
 • Ny sentrumsbarnehage - avklaring av KS-vedtak 2020/38
 • Endring av vedtektene for Trysil kommunale idrettsfond
 • Vedtekter for skolefritidsordning Trysil kommune - endring
 • Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2032 - sluttbehandling
 • Raskiftet-fondet: Endring av vedtekter
 • Evaluering av strukturen i helse-, omsorgs- og sosialsektoren
 • Tjenestebeskrivelser for helse og omsorgstjenesten
 • Kvalitetsreformen i eldreomsorgen Leve hele livet - statusrapport september 2020
 • Kommunal planstrategi for Trysil kommune 2020-2023 med planprogram for samfunnsdelen av ny kommuneplan 2020-2032
 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS - revidert selskapsavtale
 • Trysil forliksråd 2021-2024 - valg av medlemmer og varamedlemmer
 • Valg av møtefullmektiger i Trysil forliksråd 2021-2024
 • Mette Amdahl - fritak fra politiske verv
 • Referatsaker

Interpellasjoner m.m.

Etter behandlingen av saker legger ordføreren fram forslag til en uttalelse fra Trysil kommune om toppidrettstilbud i alpint på Trysil videregående skole, som han ønsker skal voteres over.

Deretter svarer han på en interpellasjon fra Trysil SV om skogdag for elever og en fra Trysil Ap om politisk samarbeidsklima.

Til slutt svarer ordfører og rådmann på innsendte spørsmål fra Trysil Ap om årsverk i helse og omsorg og fra Trysil Høyre om  hhv. kriseteamet for næringslivet, merkostnader som følge av koronapandemien og kommunens fondsreserver.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 09.10.2020 13:21:04