Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Fortsatt 15 stemmekretser i Trysil

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.02.2017 18:50:00
Granly grendehus

​Rådmannen foreslo å legge ned lokalet Granly i Nesvollberget som stemmested og slå kretsen sammen med Østby. Men det vil ikke flertallet i kommunestyret.

​Også ved høstens valg blir det 15 valglokaler i Trysil.

Det har kommunestyret vedtatt mot stemmene til Høyre og FrP. De sju ønsket at valgstyret skulle få fullmakt til å vedta antall stemmekretser i Trysil ved høstens valg.

Blir som det er

Men det ville ikke Ap, Sp og SV - de var klare til å vedta at alle stemmekretsene skal bestå og sørget for flertall 18-7 for formannskapets innstilling. Dermed ble vedtaket: Stortings- og sametingsvalget 2017 gjennomføres på samme måte som valget 2015 og med samme 15 stemmekretser.

Elektronisk manntall

Grunnen til at saken kom opp nå, var egentlig rådmannens ønske om å benytte elektronisk avkryssing i manntallet ved høstens valg. Nettilgang kunne gjøre det vanskelig flere steder. Derfor foreslo han å redusere antall stemmekretser ved å legge ned dem der færre enn 100 stemte ved de to forrige valgene.

Rådmannens forslag

Rådmannen foreslo da at Eidet og Slettås skulle slås sammen med Jordet, Vestby og Flendalen med Innbygda, Grøndalen med Nybergsund, Nesvollberget med Østby og Skåret med Østby, mens Søre Osen, Tørberget og Plassen skulle bestå som i dag. Men så viste det seg at han ikke kunne garantere for nettilgangen til de åtte stemmekretsene som ville bli igjen, og da falt noe av bunnen ut av saken.

Ønsket vurdering

Selv om det derfor ikke ble aktuelt med elektronisk avkryssing i manntallet, ønsket Høyre likevel at antall stemmekretser skulle vurderes i en egen sak. Siden fristen for å vedta eventuelle endringer er 31. mars, måtte valgstyret fått fullmakt til å fatte vedtak i en slik sak siden kommunestyret ikke har møte før 25. april.

Mange kretser

Men det ville altså ikke flertallet. Dermed blir det som det er i alle fall til neste kommunestyrevalg i 2019. Det fikk Liz Bjørseth, H til å komme med et hjertesukk:

- Vi har voldsomt mange stemmekretser i Trysil. Hva er så spesielt med oss som må ha så mange? Det koster en del. Vi sparer på de vondeste plasser ellers, men her er det ikke spørsmål om kostnader i det hele tatt. I hvert valglokale må det være minst tre personer som skal ha godtgjørelse og minst to bør på kurs. Noen plasser leier vi valglokale. Jeg synes at det er snodig at kostnadene her ikke blir vektlagt i det hele tatt. Det er mulig å forhåndsstemme i mange uker før valget. De fleste er en tur til Bygda i løpet av den tida. Uansett kjører de fleste til valglokalene, og da må det være mulig for de fleste å få skyss til valglokalet også.

Dørstokkmila

Even Eriksen, Ap mente at tilgang til valglokale i nærheten er viktig.

- Ved kommunestyrevalget i 2015 var det bare 64,5 % av tryslingene som stemte. Det betyr at over en tredel valgte å ikke stemme på noen av oss i det hele tatt. Det er en tankevekker. Ved å redusere antallet stemmelokaler blir dørstokkmila for å stemme enda lengre. Det ville gått utover den eldre garde spesielt, de som tradisjonelt har kort veg til valglokalene sine. Å flytte urna lengre unna folket er dårlig skjult sentraliseringspolitikk. Det er ikke stavtaket foran, men to bak, sa han.

Sist oppdatert: 10.05.2017 12:54:06