Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Budsjettet for 2020 er vedtatt

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 18.12.2019 12:55:50
Stine Akre, Erik Sletten, Jan Sævig, Per Johnny Talaasen, Ole Andre Storsnes, Anders Nyhuus, Even Eriksen

​Mesteparten av det ti timer lange kommunestyremøtet 17. desember handlet om budsjett 2020. Fra venstre: varaordfører Stine Akre, ordfører Erik Sletten, rådmann Jan Sævig, FrPs Per Johnny Talaasen, Sps Ole André Storsnes, Hs Anders Nyhuus og Aps Even Eriksen.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Kommunestyret er enige i det meste i budsjettet for 2020, og de fulgte langt på veg rådmannens forslag.

​Men noen endringer gjorde de - til glede for de som ikke mister tilbud rådmannen foreslo å legge ned, og kanskje til bekymring for de som må kutte enda mer, eller øke inntektene utover rådmannens forslag.

Enstemmige endringer

Sp, SV og FrP la fram et felles budsjettforslag. Ap og H la fram sine egne. Noen tiltak gikk igjen på alle. Samtlige partier var enige om:

 • å fortsette med juniorklubb en gang i måneden for 6. og 7. klasse (kr 105 000 i 2020)
 • å ikke privatisere kommunale veger (kr 950 000)
 • å ikke øke totalinntekten fra eiendomsskatt utover 42 millioner kroner (kr 5 millioner i minus i 2020 i forhold til rådmannens forslag)
 • å beholde dagsentrene i grendene (kr 667 000)

Flertallsvedtak

Det ble i tillegg flertall - naturlig nok - for Sp, SV og FrPs forslag som i tillegg betyr følgende for 2020 i forhold til rådmannens forslag:

 • 400 000 til idrettsfondet
 • 1 million til landbruksfondet
 • 400 000 til kommunedelplan for overvann
 • å kutte 50 %, ikke 100 %-stilling på næringsavdelingen (300 000) (Ap og H ville ikke kutte i det hele tatt)
 • å beholde samfunnsplanleggerstillingen (600 000) (det ville også Ap)
 • å ikke kutte 90 000 kroner i bibliotekets arrangements- og innkjøpspost
 • fortsette som medlem i Utmarkskommunenes Sammenslutning (46 000) (det ville også H)
 • ingen avkortning i barnetrygd for sosialhjelp (125 000) (det ville også Ap)
 • å ikke redusere antall kinokvelder eller annen aktivitet i kulturhuset Hagelund (100 000)

Finansiering

Flertallet finansierer nye tiltak/færre kutt slik:

 • 120 000 fra Raskiftet-fondet pga. sekretariatsjobb
 • 32 000 i tilsynsavgift for tobakk
 • 5 000 i bevillingsgebyr for festivaler
 • 100 000 i økte kinobillettpriser (opp 25 kroner for alle inkl. mva.)
 • 50 000 i økte salgs- og skjenkeavgifter
 • 60 000 i økt salg på ungdomsklubben
 • 100 000 i økte billettinntekter på arrangementer
 • 120 000 i økt utleie av skolelokaler
 • 100 000 i økt utleie av forretnings- og næringsbygg
 • 100 000 i kinoreklame
 • 200 000 skal spares på mindre bruk av eksterne konsulenter
 • 500 000 i økte inntekter på kultur
 • 1 million til i effektivisering innen helsesektoren
 • 1 million i tillegg til rådmannens 5 i bruk av omstillingsfond
 • 2 millioner i tillegg til rådmannens 2 i bruk av eldre bundne midler

Med går bufferen ned fra rådmannens foreslåtte 6 millioner til 1,7 millioner kroner.

Nedstemt fra Ap

Endringsforslag fra Ap som ble nedstemt, var:

 • Beholde læreplassgarantien for barne- og ungdomsarbeidere i kommunale skoler og barnehager (kr 133 000)
 • Beholde kommunepsykolog for barn og unge (589 000) (det ville også H)
 • Gjeninnføre barnehagegarantien (300 000)
 • Starte arbeidet med omreguleringsplan for Trysil turistsenter (400 000) (H ville bruke 600 000 i 2020, Ap, SV og FrP ville vente til 2021)

Aps finansiering

Ap ville finansiere sine budsjettendringer med:

 • å ikke ansette pedagogisk rådgiver fra 1. august (kr 233 000)
 • å ikke ansette fagleder i hjemmetjenesten fra 1. august (kr 235 000)
 • halvere varaordførerstillingen til 20 % (142 000)
 • samordne rutiner for offentlige innkjøp (500 000)
 • samarbeid om ordning for utskrivningsklare pasienter (400 000)
 • kutt i lederstrukturen i helse og omsorg (2 millioner)
 • skjønnsmidler til omstilling fra Fylkesmannen (500 000)
 • 150 000 fra Raskiftet-fondet pga. sekretariatsjobb

Det ville gitt en buffer på 4,1 millioner kroner.

Nedstemt fra H

Tiltakene Høyre var alene om å fremme for 2020 var:

 • gi kirken det budsjettet de ba om (307 000)
 • beholde tilskuddet til Norsk Landbruksrådgiving (50 000)
 • 250 000 til sentrumsutvikling (tiltaksplan, sykkel og helårlig reiseliv)

De ville finansiere sitt budsjettforslag slik:

 • øke effektiviseringa i helse og omsorg fra 1 til 2 % (2 millioner)
 • halvere varaordførerstillingen (142 000)

Hs budsjettforslag ville gitt en buffer på 4,3 millioner kroner.

Investeringer

H var eneste parti som la fram forslag til endringer i investeringsbudsjettet. De ville ta ut forprosjektering av boliger i Østhagenområdet (500 000) og forskyve arbeidet med ny storbarnehage i Innbygda i ett år til 2021 (5 625 000 spart på investeringsbudsjettet for 2020). Forslaget fikk bare deres tre stemmer. 

Lang debatt

Budsjettbehandlinga var grundig og varte en hel arbeidsdag. Nesten alle kommunestyrerepresentantene hadde ordet. I tillegg til tallbudsjettet la posisjonspartiene og opposisjonen fram til sammen 29 verbalforslag det ble stemt over.

Du kan se hele budsjettdebatten på kommune-TV (merk at den er oppdelt i flere innslag pga. pauser for gruppemøter m.m.).

Protokollen med alle verbalforslag og budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 ligger under Mer informasjon.

Sist oppdatert: 20.12.2019 15:04:29