Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Stor budsjettenighet i kommunestyret

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 03.01.2017 14:50:00
Portrettbilde av gruppelederne i Trysil kommunestyre på bredbåndsbakgrunn

​Partiene i Trysil kommunestyre, her representert ved gruppelederne Anders Nyhuus, H, Per Hagebakken, Sp, Per Johnny Talåsen, FrP, Randi Sætre, Ap og Marit Nyhuus, SV, var enige om det meste på budsjettmøtet. Det betyr blant annet at vi har 8 millioner kommunale kroner til bredbåndsutbygginga de nærmeste åra.

Det var tverrpolitisk enighet om det aller meste da kommunestyret behandlet budsjettet for 2017 før jul. Her er vedtaket og debatten.

Det ble tverrpolitisk enighet om å:

 • sette av 8 millioner kroner til bredbåndsutbygging i 2017-2020
 • gi barnehagegaranti 500 000 kroner (Ap/SV ville ikke sette av penger på forskudd)
 • fortsatt kulturtilskudd til lag og foreninger 250 000 kroner (Ap/SV ville begrense det til 210 000 kroner til idrett, musikk og dans og kulturpris. I 2016 var tilskuddet på 329 000 kroner)
 • forarbeid til skuterled i Ljøradalføret 250 000 kroner
 • deltakelse i kompetanseløftet Kultur for læring i skolene 200 000 kroner
 • Beholde Skjærhollavegen som kommunal veg 95 000 kroner
 • Beholde Skjærbergsvegen som kommunal veg 159 000 kroner
 • Beholde idrettsfondet og doble det 400 000 kroner
 • samarbeid med skole og næringsliv (kommunalt bidrag til næringslivets dag i skolen, utdannings- og yrkesmesse, rådgivernettverk og jobbmesse for sesongansatte) 100 000 kroner
 • kommunalt bidrag til Campus Trysil 150 000 kroner
 • entreprenørskap (inkludert arena for etablering, innovasjon og utvikling, fadderordning, flere elev- og ungdomsbedrifter og synliggjøring av bedrifter) 100 000 kroner
 • opprettholde barnehage i Søre Trysil 336 000 kroner
 • fortsatt to åpningskvelder i uka på ungdomsklubben 70 000 kroner
 • opprettholde mekkeklubben 50 000 kroner
 • opprettholde Trysiliaden 62 000 kroner
 • opprettholde aktivitetsskolen 115 000 kroner
 • tilskudd til Forsøksringen 50 000 kroner
 • 10 000 kroner ekstra til Ung kultur møtes (UKM)

Flertallsvedtak

I tillegg sørget Høyre, Sp og FrP for flertall for:

 • 300 000 kroner til salting og støvbinding på kommunale veger
 • øke bemanninga i hjemmetjenesten avdeling 3, men bare for halvparten av det det var bedt om 1 484 000 kroner
 • 808 000 til drift på vedsentralen, dagsentrene for eldre i grendene og dagsenteret på Sønsthagen ut året (formannskapet og rådmannen hadde foreslått avvikling 1. mai)
 • ukentlig barnefilm på Trysil kino (skal gå i 0)
 • fortsatt medlemskap i Utmarkskommunenes sammenslutning 30 000 kroner

Nedstemt

Ap/SV fikk ikke innvilget sine ønsker om:

 • å redusere varaordførerstillingen til 20 % av 1. juli (115 000 kroner spart på helårsbasis)
 • å redusere godtgjørelsen til folkevalgte fra 1. januar (300 000 kroner)
 • en ny, hel stilling på næringsavdelingen fra 1. juli (600 000 kroner på helårsbasis)
 • å bemanne opp hjemmetjenesten avdeling 3 som ønsket (2 968 000 kroner)
 • å innføre leksehjelp på ungdomsskolen (100 000 kroner)
 • å øke deltakerkontingenten på Trysiliaden (35 000 kroner)
 • å øke kontingenten på kulturskolen (65 000 kroner)
 • å arrangere Skjæraasendagene årlig, men rimeligere (50 000 kroner)
 • å øke kravene til vakanser i personalintensive avdelinger for å spare penger (1-2 millioner per år i planperioden)
 • å gi tilskudd til løypekjøring på dugnad (100 000 kroner)

Dette blir det slutt på

Følgende som sto på rådmannens kuttliste, fant ikke politikerne penger til, så da blir det som rådmannen foreslo:

 • rammen i grunnskolen reduseres med 1,4 millioner fra høsten
 • miljøterapeutstillingen i byggende team trekkes inn (611 000 kroner)
 • endre administrativ organisering ved Vestre Trysil skole og barnehage (100 000 kroner i helårsvirkning)
 • Skjæraasendagene arrangeres bare annethvert år (125 000 kroner)
 • potten til kunstformidling strykes (25 000 kroner som er gitt i tilskudd til Musikk i Hedmark som nå avvikles)
 • holde stillinger i helse og omsorg vakante (3 771 000 kroner). Det er fagkoordinator i hjemmetjenesten, en merkantil 60 %-stilling, en 40 %-stilling på tjenestekontoret, en 20 % helsesøsterstilling og vakter tilsvarende 60 %-stilling i hver av avdelingene på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.
 • midlertidig nedbemanning i demenskoordinatorstillingen med 40 % i fire måneder (176 000 kroner)
 • kutte lavterskeltilbudene Møteplassen innen psykisk helse og frisklivssentralen fra 1. mai (1,1 millioner i 2017, 2,2 millioner i 2018)
 • ingen overføring til kompetansefondet (500 000 kroner)
 • alle enheter skal spare til sammen drøyt 2 millioner kroner på effektivisering. Det handler om å jobbe smartere uten at det går utover brukerne. 
Sist oppdatert: 10.05.2017 12:56:44