Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil gir barnehagegaranti

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 23.06.2016 11:12:44
Turid Backe-Viken

​Turid Backe-Viken, A fikk hele kommunestyret med å innføre garanti for at alle raskt skal få den barnehageplassen de ønsker samme når på året de søker.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Fra 1. januar 2017 skal alle få den barnehageplassen de søker om raskt og i alle fall innen tre måneder.

​Det har Trysil kommunestyre vedtatt enstemmig etter forslag fra Arbeiderpartiet.

Får avslag

- Ved siste hovedinntak fikk både nåværende og potensielle tryslinger avslag på søknad om barnehageplass. Andre får ikke så stor plass som de ønsker, og da er de like langt. Hvis noen har tilbud om jobb to steder, og bare får barnehageplass ett sted, vet vi hvor de flytter. Jeg vet om konkrete tilfeller med familier som ville flytte hit, men ikke kom da de ikke fikk barnehageplass, sa Turid Backe-Viken som fremmet forslaget om barnehagegaranti.

Befolkningsvekst

- Vårt overordnede mål er befolkningsvekst. Da må vil tilby barnehageplass til alle som vil ha slik at de kan takke ja til jobb i Trysil. Det ordner seg for de fleste etterhvert, men vi må være fleksible og gi dem et ja med en gang de søker, sa hun.

Hvor?

- Dette er en veldig god sak, men hvor skal plassene tilbys? spurte Erik Lund, Sp. Det svaret er ikke klart, men dagens buffer er i Nybergsund barnehage. Der er det 12 ekstra plasser som det ikke er budsjettert bemanning til i dag ifølge rådmannen.

- Vi må bestrebe oss på at flest mulig får plass i den barnehagen de ønsker seg, sa Linn Rundfloen, H.

Vedtaket

Slik lyder vedtaket:

Trysil kommune har som mål å tilby barnehagegaranti fra 1. januar 2017. Garantien bør blant annet innebære:

  • at alle bofaste og tilflyttende tryslinger skal være garantert plass i barnehage innen rimelig tid - og maks tre måneder fra man søker plass. Det vil si løpende opptak gjennom hele året med garanti.
  • at det skal tilbys det omfang av plass som det søkes om.

Rådmannen bes innarbeide økonomiske konsekvenser i framlegget til budsjett 2017.

Sist oppdatert: 23.06.2016 11:35:00